Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Článek

Lucembursko: malá zato mimořádně prosperující evropská monarchie

Lucemburské velkovévodství je dědičná konstituční monarchie, která bere dech nejen svým inovativním myšlením a vysokou úrovní života, ale také překrásnými hrady, zámky a přírodními krásami po celém svém území. Prozkoumejte Lucembursko – jeho historii, panovníky i fungování a zjistěte, co všechno vám může tato úchvatná a prosperující monarchie nabídnout.

Prosperující monarchie Beneluxu

Všechny tři státy volného společenství Benelux – Belgické království, Nizozemské království a Lucemburské velkovévodství – patří mezi monarchie. A právě nejmenší Lucembursko se i přes svou malou rozlohu 2 586 km2 a jednu z nejmenších státních populací v Evropě s pouhými 634 730 obyvateli, řadí mezi nejbohatší země světa s nejvyšším tempem populačního růstu na evropském kontinentu – cizinci tvoří téměř polovinu obyvatelstva.

Zajímavost: Lucembursko měří 82 km na délku (zhruba vzdálenost Praha-Pardubice) a 57 km na šířku (zhruba vzdálenost Praha-Příbram).

Základní fakta o Lucembursku

 • Hlavní město: Lucemburk (cca 123 tisíc obyvatel)
 • Úřední jazyky: lucemburština, francouzština a němčina
 • Administrativní členění: 3 distrikty a 12 kantonů, které se dále dělí do 105 komunit
 • Sousední země: Belgie, Německo a Francie
 • Státní zřízení: konstituční monarchie (1815 zrušena personální unie s Nizozemskem)
 • Hlava státu: velkovévoda Jindřích I. Lucemburský
 • Náboženství: katolické (70 % se hlásí ke křesťanství)
 • Měna: euro (do roku 2002 lucemburský frank)

Tip: Porovnejte Lucemburské velkovévodství s dalšími evropskými monarchiemi, například se Španělským královstvím, Švédským královstvím, Norským královstvím nebo Monakem.

Malý stát s velkým významem

Lucembursko se angažovalo v celé řadě zásadních kroků, které změnily fungování původní Evropy. Velkovévodství je zakládajícím členem Beneluxu, NATO, Evropské unie a OECD. Vedle toho v hlavním městě Lucemburk sídlí mnoho význačných institucí – Soudní dvůr Evropské unie nebo Eurostat. Rovněž má nejvyšší HDP na jednoho člověka na světě.

Dvě odlišné části velkovévodství

 • Oesling – lesnatá severská část území s nejvyšší horou Kneiff (560 m n. m.), kde se nachází četné řeky, bažiny a rašeliniště. Je více divoká, a proto i méně osídlená.
 • Gutland – kopcovitá krajina zaujímá přibližně dvě třetina Lucemburska a na rovinatých místech se vyskytuje velmi úrodná půda vhodná pro zemědělství a vinice.

Lucemburské vévodství a jeho historie

První lidé se na území Lucemburska objevili někdy před 35 tisíci let v době paleolitu. Následně je zde vystřídali Keltové, známí pod označením Treveři. Tento kmen vstoupil do služeb Julia Caesara, dlouhou dobu navzájem spolupracovali a objevili se i v jeho zápiscích.

Stavba hradu jako středu města

Za hlavní mezník v rámci vzniku Lucemburska jako takového se považuje postavení Lucemburského hradu Lucilinburhuc roku 963, jehož zakladatelem byl údajně Siegfried I.

Proslulí lucemburští králové

Později roku 1059 se trůnu ujal Konrád I. a odřízl zemi od lotrinské vlády. Dalším významným panovníkem byl bezesporu Jindřich VII. Lucemburský, který se stal roku 1308 králem římskoněmecké říše. Dva roky poté se pak Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou a Lucemburkové se tak mohli ujmout i českého trůnu.

Karel IV. a poslední Lucemburk

Díky sňatku Jana a Elišky se později jejich syn Karel IV. stal českým králem a české země, zejména Prahu, zvelebil do dnešní podoby a zasadil se o mnoho dalších historických milníků. Po Karlu vládl vůbec první vévoda Václav Lucemburský a posledním Lucemburkem byla Eliška Zhořelecká, jediná dcera vévody Jana Zhořeleckého (syn Karla IV.).

Lucemburští panovníci a vláda

Na lucemburském trůnu se vystřídala hrabata z moselské dynastie (například Siegried I.), z namurské dynastie (například Ermesinda Lucemburská), z lucemburské dynastie (například Karel IV.), vévodové burgundští, Bourboni i Habsburkové.

Novodobí panovníci velkovévodství

V letech 1815–1890 vládli Lucembursku velkovévodové z Oranžsko-nasavské dynastie (Vilém I., Vilém II. a Vilém III.), poté nasavsko-weilburská dynastie (například Adolf I.) a od roku 1964 jsou u moci velkovévodové z bourbonsko-parmské dynastie (Jan I. a Jindřich I.).

Jindřich I. Lucemburský vládne od roku 2000 a korunním princem je jeho syn Vilém (Guillaume Lucemburský narozený roku 1981).

Způsob vlády v Lucembursku

Lucembursko je konstituční monarchie a poslední suverénní velkovévodství na světě. Výkonná moc se soustředí do rukou velkovévody, který stojí v čele země, a kabinetu složeného z předsedy vlády (Xavier Bettel) a několika ministrů. Významnou moc má také Státní rada sestávající z 21 členů jmenovaných velkovévodou na doživotí, jež připravuje zákony a vykonává správní soudní moc. Lucemburský parlament je jednokomorový. 

Velkovévoda má obecně poměrně omezené pravomoce. Může svolávat a rozpustit parlament, jmenovat vládu podle výsledků voleb a naopak nesmí zveřejňovat svá prohlášení. V roce 2008 mu bylo odebráno právo vetovat zákon.

Úroveň života v Lucembursku

Přibližně od druhé poloviny 20. století je Lucembursko jednou z nejbohatších zemí na světě. Svůj podíl má na tom rozsáhlá síť bank, politická stabilita i velmi nízké daně

V roce 1999 přijalo Lucembursko jako svou měnu euro, roku 2008 zde byla povolená eutanázie a od roku 2015 je zde možné uskutečnit stejnopohlavní manželství, čehož využil i sám předseda vlády Xavier Bettel.

Díky těmto krokům, včetně integrace s mnoha různými národnostmi (Lucemburčané tvoří přibližně jen 50 % obyvatel, druhou část zahrnují například Portugalci, Francouzi, Italové, Belgičané nebo Němci), se na Lucembursko nahlíží jako na velmi moderní a oblíbenou zemi s nízkou nezaměstnaností a vysokou životní úrovní.

Zajímavost: Vyšší vzdělání bylo obyvatelům Lucemburska dlouhou dobu nedostupné a museli za studiem cestovat do zahraničí. Až v roce 2003 zde vznikla Lucemburská univerzita se třemi fakultami (FSTM, FDEF a FHSE), třemi vědeckými centry a třemi kampusy. 

To nejlepší z monarchie Lucembursko

 • Bezplatná veřejná doprava – od února 2020 je možné po celém Lucembursku (jako v první zemi na světě) cestovat veřejnou dopravou zdarma.
 • Druhá nejlepší ekologická politika – hned po Dánském království má Lucembursko podle Yaleovy univerzity největší vliv na ochranu životního prostředí. Údajně do roku 2050 chce země dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů. 
 • Nejvyšší HDP na hlavu v celém světě – to ale úplně není zásluhou velkovévodství jako takového, nýbrž dojížděním pracovních sil z okolních států zde za prací.
 • Nejvzácnější národní památka – původně se jednalo o ruinu, ale jen do té doby, než románsko-gotický hrad Vianden opravili v 80. letech 20. století.

Památky, které stojí za vidění

 • Klášter Echternach
 • Katedrála Notre-Dame
 • Kostel svatého Michala
 • Velkovévodský palác
 • Koncertní hala Philharmonie Luxembourg
 • Grand Théâtre de Luxembourg
 • Národní knihovna
 • Hrad Vianden
 • Zámek Clervaux
 • Hrad Wiltz
 • Zámek Bourscheid
 • Zámky Beaufort
 • Hrad Larochette
 • Hrad Useldange

Místa, která stojí za vidění

 • Lucemburk – hlavní město zapsané na seznam Světového dědictví UNESCO, kde narazíte na „nejkrásnější balkon Evropy“ Corniche, Muzeum moderního umění Grand-Duc Jean nebo panoramatický výtah Pfaffenthal.
 • Mullerthal – Malé lucemburské Švýcarsko plné kouzelných skalních útvarů a stezek mezi vzácnými rostlinami a překrásnými stromy. Najdete zde také jezero Echternach.
 • Éislek – sever Lucemburska plný úchvatných výhledů a bujných lesů. Nachází se zde také jezero Upper-Sure nebo krásná stezka Escapardenne Lee.
 • Minett – země červených skal připomínající Dolní oblast Vítkovic v Ostravě. Jedná se o univerzitní a světově proslulé vědecké a technologické centrum.
 • Guttland – region plný rozsáhlých luk a venkovnských vesniček, který je ideální pro dlouhé cyklovýlety a příjemné procházky přírodou.
 • Moselle – země mezinárodně uznávaných vín a nezapomenutelných turistických a cyklistických cest. Dá se zde vyrazit na loď, projít divoký roklinový les nebo navštívit motýlí zahradu či termální lázně. 

Zdroj: https://www.visitluxembourg.com/

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články