Čeští králové

Historie českého království

Které osobnosti sehrály rozhodující úlohu při vzniku a prvních staletích existence českého státu až po současnost.

Seznam panovníků připravujeme

Čeští králové

Kompletní seznam českých panovníků

Kdo vládl na českém území od roku 885 až do vzniku první republiky v roce 1918?

Vydejte se na chvíli do dávných dob a zjistěte, které známé rody a dynastie se vystřídaly na českém trůnu během jednoho tisíciletí a kteří čeští panovníci sehráli rozhodující úlohu v naší historii. 

Jak jistě víte, prvními panovníky českých zemí byli Přemyslovci v čele s Bořivojem, zakladatelem dynastie. Ale vybavíte si, kdy se u nás chopili moci Jagellonci? Kdy byly české země v rukou Marie Terezie a který král byl posledním českým panovníkem?

Přehled českých panovníků zahrnuje pořadí, v jakém vládli, zda se jednalo o knížete, nebo krále, rok jejich narození a úmrtí, dobu vlády a v jakém dynastickém vztahu panovníci byli. V uvedeném výčtu se nachází pouze panovníci Česka, nikoliv osobnosti ze Sámovy říše, která předcházela Velkomoravské říši, ani prezidenti Československa a České republiky.