Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

FAQ

Nejčastější dotazy

Má monarchie v 21. století ještě své místo?

Ano. Existuje studie profesora Mauro Guilléna z Pensylvánské univerzity, v níž se lze dočíst, jak funguje monarchistické uspořádání ve státech malé a střední velikosti ve srovnání s republikovým uspořádáním. Jednoznačně vychází, že monarchistické uspořádání je nesrovnatelně efektivnější a lepší. Důkazem jsou existující monarchie, které v Evropě v současné době fungují: Švédsko, Norsko, Velká Británie, Nizozemí, ale také Lichtenštejnsko, Lucembursko a další. Všechny tyto země jsou demokratické a v jejich čele stojí panovník – monarcha, kterého mají obyvatelé rádi.

Jak dlouho by trval přechod z republiky na monarchii?

Nemusel by trvat dlouho. Čím více občanů České republiky by mělo o tuto změnu zájem, tím rychleji by proběhl přechod republiky na monarchii. Výměna by v zásadě mohla proběhnout dvěma způsoby: buď referendem, kde by se občané vyjádřili k zamýšlené změně, nebo politickou cestou, tedy změnou Ústavy v Parlamentu České republiky. V obou dvou případech je předpokladem zájem občanů o tuto změnu. Český královský institut bude průběžně o této možnosti informovat.

Co dělá Český královský institut pro veřejnost?

Český královský institut organizuje besedy u tzv. Kulatého stolu, kterých se účastní odborníci různých profesí a odpovídají na to, co vás zajímá – vás, kteří osobně zasednete s odborníky u Kulatému stolu, a vás, kteří sledujete činnost Českého královského institut a zajímáte se o monarchistické uspořádání. Již v lednu 2022 proběhne první setkání u Kulatého stolu, o kterém vás včas informujeme.

Kdo by mohl být českým panovníkem?

Poměrně často pokládaná otázka, na kterou je docela těžké odpovědět. Nicméně by to měl být někdo, kdo má dědické právo. Ovšem nejdříve je potřeba, aby monarchie vůbec vznikla, a teprve až ji budeme mít, je možné zabývat se tím, kdo bude jejím panovníkem. Od vytvoření monarchie po nastolení dynastické linie proběhne určité časové období a právě v tomto období by zemi řídil regent. Nově utvořený generální sněm, který by měl pravomoc panovníka vybrat a dosadit, by následně odpověděl na otázku, kdo bude českým králem.

Co je Český královský institut a proč vznikl?

Český královský institut vznikl proto, aby šířil myšlenku monarchie – aby se tato myšlenka dostala do každé hlavy, třídy i domácnosti a každý aby s touto myšlenkou naložil, jak uzná za vhodné. Úkolem Českého královského institutu je zajistit, aby se o možnosti monarchistického uspořádání v naší zemi vědělo. V tomto směru vycházíme z některých států, které fungují v Evropě jako monarchie, a mohou nám být příkladem v korektnosti v politice, ve vztahu k hlavě státu, v důstojnosti, v apolitičnosti i vrcholných představitelů země a ve spoustě dalších věcí. Toto všechno si Český královský institut vzal do vínku a tuto myšlenku, respektive myšlenky má v úmyslu šířit.

Kontakt

Oslovte nás s nabídkou odborné spolupráce