Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Zajímá nás Váš názor

Zapojte se do malého průzkumu Českého královského institutu a odpovězte nám na několik otázek ohledně zavedení monarchie v českých zemích.

Odesláním vyplněného formuláře nám pomůžete zjistit, jaký je názor obyvatel Česka na změnu republiky za království a jaká témata bychom měli zařadit do našich chystaných přednášek a vzdělávacích setkání.

Dotazník je anonymní a vyplníte ho ani ne za 2 minutky.

Děkujeme!

V současné době je v Evropě 12 monarchií. Dovedete si představit český stát jako třinácté království?*
Český stát by se stal konstituční monarchií. Rozdíl mezi konstituční a absolutní monarchií:
  • Konstituční monarchie – panovník má zejména reprezentativní úlohu (jako například královská rodina ve Velké Británii) a jeho moc je omezena ústavou.
  • Absolutní monarchie – hlava státu disponuje státní mocí a není nijak omezena ústavou nebo parlamentem (například Městský stát Vatikán).
Jste spokojeni s přímou volbou prezidenta?*
V současné době je v čele státu prezident, kterého občané volí přímou volbou každých pět let a Parlament České republiky je dvoukomorový a je tvořen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.
Věděli jste, že postavení prezidenta a Parlamentu České republiky odpovídá podle některých odborníků spíše království než republice?*
U prvního Kulatého stolu o tomto tématu diskutovali přední český ekonom Lukáš Kovanda, Ph.D., historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., student právnické fakulty UK Šimon Pavlas a zakladatel Českého královského institutu JUDr. Zdeněk Prázdný. Záznam prvního Kulatého stolu
Měl by se podle vás změnit způsob volby hlavy státu? Jak?
Co byste se o monarchii rád/a dozvěděl/a, abyste měl/a komplexní představu o tom, zda se změna na monarchii opravdu vyplatí?
Chtěli byste, aby byl hlavou státu nevolený panovník, nebo volený prezident?*
Příkladem nevoleného panovníka je britská královna Alžběta II, španělský král Filip VI. nebo například belgický král Filip. V Evropě se nyní nachází 12 monarchií.
Je pro vás přijatelný Habsburk na českém trůnu?*
Pokud si nejste jisti, kdo v současné době patří do dynastie Habsburků a kdo by se tedy mohl ucházet o český trůn, přečtěte si článek Habsburkové dnes – velký seznam žijících Habsburků v přímé linii. Co dělají a kde žijí?
Jaký je váš názor na monarchii ve 21. století?
Co byste se o monarchii rád dozvěděl/a, abyste měl/a komplexní představu o tom, zda se změna na monarchii opravdu vyplatí?
Facebook
Twitter
LinkedIn