Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

7. října 2022 od 16:30 hodin

III. Kulatý stůl

Původní zemské uspořádání a prezident vs. král

7. 10. 2022 proběhl III. Kulatý stůl, tentokrát v Clarion Congress Hotel Olomouc, v jednom z největších a nejmodernějších kongresových hotelů v České republice. Ke stolu opět zasedli odborníci ve svém oboru a diskutovali na témata spojená s monarchií.

K původnímu zemskému uspořádání se vyjádřil:

 • ekonom a médii nejcitovanější český analytik Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.,

 • historik a politolog Mgr. Pavel Fabini,

 • ředitel Českého královského institutu JUDr. Zdeněk Prázdný.

U druhého tématu „prezident vs. král“ debatoval:

 • hlavní ekonom Trinity bank a socioekonomický analytik pro OSN Lukáš Kovanda, Ph.D.,

 • člen Legislativní rady vlády a předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.,

 • politolog doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., který se specializuje na oblast voleb, volebních systémů či volebního chování,

 • ředitel Českého královského institutu JUDr. Zdeněk Prázdný.

Moderátor Kulatého stolu: Matěj Misař

Vysílání: premiéra 14. 10. 2022 v 18 hod.

Otázky

Příklady otázek na pozvané odborníky u III. Kulatého stolu:

Původní zemské uspořádání

 • Jaké byly výhody a nevýhody původního a současného uspořádání?

 • Jak to fungovalo ekonomicky?

 • Můžeme si z toho vzít nějaký příklad?

 • Jakými proměnami jsme prošli od té doby z historického a ekonomického pohledu?

 • Jak by to bylo aplikovatelné dnes?

Prezident nebo Král

 • Jaké jsou výhody a nevýhody přímé volby prezidenta?

 • Jak to fungovalo dříve?

 • Co se změnilo přímou volbou? 

 • Je lepší mít prezidenta na pevně dané funkční období nebo panovníka, který své roli zasvětí celý život?

 • Jsou možné změny současného systému? Jak by to muselo proběhnout?

 • Je představa přechodu na monarchii reálná?

Účastníci stolu

JUDr. Zdeněk Prázdný

Český královský institut

Zdeněk Prázdný je vystudovaný právník a zakladatel Českého královského institutu, který má za cíl propagovat myšlenku monarchie prostřednictvím přednášek, diskusních fór či publikační činnosti. Mimo to je také majitel a ředitel developerské skupiny Traxial Group a spoluzakladatel realitních fondů ZDR Investments. Developerskou činností se už zabývá téměř 30 let. Ve volném čase se věnuje historii, umění a renovaci historických artefaktů.

Matěj Misař

Moderátor

Matěj Misař má bohaté mediální zkušenosti. Moderoval hlavní zpravodajskou relaci i diskusní pořad, ve kterém hostil kandidáty na prezidenta i přední představitele naší země, vládní činitele doprovázel na jednání Evropské komise a otevřel několik významných mediálních kauz. V současné době se věnuje zejména rozvoji zdravotnického startupu Carebot postaveném na umělé inteligenci, za nějž získal spolu s manželi Kvakovými řadu významných ocenění.

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Politolog

Tomáš Lebeda je český politolog. Profesně začínal jako vědecký pracovník Sociologického ústavu Akademie věd asistent Ústavu politologie FF UK a asistent Institutu politologických studií FSV UK, kde se také habilitoval. Po roce 2008 přešel na olomouckou filozofickou fakultu, kde se později stal vedoucím katedry politologie a evropských studií. Specializuje se na oblast voleb, volebních systémů a volebního chování. K těmto tématům se i často vyjadřuje v médiích jako např. v E15, Novinky.cz, aktualne.cz nebo v Olomouckém deníku.

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

Analytik finančních trh a makroekonom

Vladimír Pikora se do povědomí široké veřejnosti dostal zejména kvůli odborným článkům v médiích a častým citacím v široké škále hromadných sdělovacích prostředků od denního tisku až po televizi. V roce 2005 byl na základě toho časopisem Týden označen za médii nejcitovanějšího českého analytika, což v dalších letech potvrdily i další průzkumy. Je spoluautorem řady naučně populárních knih. Bestsellerem jsou jeho knihy Nahá pravda či Všechno je jinak, která se stala knihou roku nakladatelství Grada.

Vladimír Pikora vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 2007 obhájil svou disertaci zaměřenou na finanční trh a získal titul Ph.D. V průběhu studia absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů a získal řadu ocenění děkana i rektorky.

Od roku 2001 je členem České společnosti ekonomické. Z odborných certifikátů má např. makléřské zkoušky udělované Komisí pro cenné papíry (I. Obchodování s investičními instrumenty, II. Obhospodařování portfolií a poradenská činnost).

doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Ústavní právník a vysokoškolský pedagog

Jan Kudrna je docentem ústavního práva a státovědy. Tyto předměty dlouhodobě vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Policejní akademii České republiky. Akademicky spolupracuje s řadou univerzit v Polsku, Maďarsku a na Litvě. Vedle toho je také veřejně činný, a to jako člen Legislativní rady vlády a předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. V minulosti byl čtyři roky vedoucím právních poradců předsedy vlády. Jan Kudrna je autorem nejenom desítek odborných článků z oboru ústavního práva, ale také autorem desítek publicistických článků věnovaných této problematice. Je také autorem monografie Imunita a neodpovědnost členů parlamentu.

Mgr. Pavel Fabini

historik a politolog

Pavel Fabini v roce 2012 dokončil studia historie a politologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde dále pokračoval v doktorském studiu. Praktické zkušenosti získával nejprve v Národním technickém muzeu a následně jako pracovník Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Odborně se specializuje na dějiny politických stran, parlamentarismu, politické korupce a volební kultury v 19. a 20. století. Od roku 2020 působí ve společnosti Czech Archives s.r.o.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Ekonom

Lukáš Kovanda působí jako hlavní ekonom Trinity Bank, socioekonomický analytik při OSN a je členem Národní ekonomické rady vlády a vědeckého grémia České bankovní asociace. Vedle toho přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a spolupracuje s časopisem Reflex a Českým rozhlasem. Ve volném čase běhá dlouhé tratě – úspěšně absolvoval newyorský maraton, na svém kontě má také řadu populárně naučných knih z ekonomického prostředí.

Vysílání: premiéra 14. 10. v 18 hod.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Co si o diskutovaných tématech myslíte vy?

Napište nám svůj názor do komentáře na FB nebo YouTube Českého královského institutu!