Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Článek

Návrh novely Ústavy – učinili jsme první krok k zavedení monarchie v Česku

Změna Ústavy může dát věci do pohybu, a proto jsme připravili návrh novely, který vám níže předkládáme k diskusi. A abyste si udělali kompletní obrázek o Ústavě České republiky, podíváme se nejprve na to, co to je Ústava a jakými kroky ji lze změnit. V závěru článku si pak můžete stáhnout dokument s navrženými změnami pro zavedení monarchie v Česku a diskutovat o tom s námi na sociálních sítích Českého královského institutu.

Co to je Ústava

Ústava představuje základní zákon státu a nejvyšší právní normu, která musí být na jeho území dodržována. Ve své podstatě rovněž potvrzuje existenci státu, vytváří jasná pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva.

Struktura Ústavy České republiky

 • Preambule
 • 8 hlav
  • Hlava první – Základní ustanovení
  • Hlava druhá – Moc zákonodárná
  • Hlava třetí – Moc výkonná
  • Hlava čtvrtá – Moc soudní
  • Hlava pátá – Nejvyšší kontrolní úřad
  • Hlava šestá – Česká národní banka
  • Hlava sedmá – Územní samospráva
  • Hlava osmá – Přechodná a závěrečná ustanovení

Ústava jako součást ústavního řádu

Ústavní řád neboli ústavní pořádek České republiky je souhrn zákonů a předpisů, které jsou v souladu s Ústavou a ústavními zákony. Na jeho dodržování dohlíží ústavní soudy. 

Jmenovitě ústavní pořádek zahrnuje Ústavu České republiky, Listinu základních práv a svobod a ústavní zákony přijaté v různých historických obdobích státu.

Ústava České republiky byla přijata Českou národní radou 16. prosince 1992 a byla publikována v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.

Jak lze změnit Ústavu

Kroky pro změnu Ústavy České republiky jsou přesně dané. Hlavním tzv. bodem zlomu je však okamžik, kdy návrh novely zaujme některou politickou reprezentaci, která se následně chytne iniciativy a rozhodne se novelu Ústavy prosadit.

Toto je zásadní krok celého procesu. Návrh na změnu Ústavy ale může podat pouze oprávněná osoba, nikoliv každý.

Nezbytné kroky pro změnu Ústavy

 1. Příprava novely se všemi právními náležitostmi.
 2. Osvojení návrhu skupinou politiků, jednotlivci (politik, senátor) nebo celou vládou.
 3. Předložení návrhu Poslanecké sněmovně, která ho musí schválit třípětinovou většinou hlasů.
 4. Schválení návrhu Senátem opět třípětinovou ústavní většinou.
 5. Změna Ústavy.

„Pokud by k tomu došlo a Parlament ČR by ústavní většinou návrh schválil, změnil by se název státu, došlo by k rozdělení na zemské uspořádání – tak jak historicky fungovaly země Koruny české – volená hlava státu by se změnila na dědičného konstitučního monarchu a panovník by panoval ve shodě s vládou, která by byla exekutivním orgánem a vyšla by z klasických parlamentních voleb. To znamená, že by uspořádání politické moci bylo dvoukomorové, tedy Poslanecká sněmovna a Senát, z nichž by vzešla vláda a nevolená (dědičná) hlava státu,“ uvedl JUDr. Zdeněk Prázdný, ředitel Českého královského institutu.

Konkrétní změny Ústavy, které navrhujeme

Zavedení monarchie v Česku je podle nás reálné, a proto jsme učinili první krok – připravili jsme návrh novely Ústavy. Podívejte se, co bychom v Ústavě České republiky změnili, aby mohla na českém území vzniknout monarchie. Bod po bodu si přečtěte, které části Ústavy bychom přepsali a jak. 

Návrh novely Ústavy ke stažení v PDF

Podělte se s námi o váš názor

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články