Poslechněte si podcast Hradní harašení

vstupte do fascinujícího světa monarchie

Správní rada

O nás

Naše přání

Naše poslání a vize

Český královský institut, z.ú. byl založen proto, aby šířil osvětu a napravoval letité křivdy z minulosti, zejména v oblasti historie, vlivu panovnického rodu Habsburků na rozvoji naší země, tedy země Koruny české.

Dále se chceme aktivně podílet na budování hrdosti na naší historii, která nezačíná rokem 1918, ale je o 1200 let starší. Do této doby patří světlé i stinné stránky našich dějin a o těch chceme vést diskusi.

V neposlední řadě plánujeme věcně předkládat argumentaci, která umožní zamyslet se nad tím, jak by mohla fungovat naše společnost v případě, že by nebyla republikou v čele s voleným prezidentem, ale byla by konstituční monarchií, ve které by formální hlavou státu byl skutečně nepolitický panovník s dědičným právem na český trůn.

Veškerá tato činnost by měla probíhat nepoliticky, institut se nebude zapojovat do úsilí za získání politické moci, ale bude provádět přednášky, debaty, diskusní fóra, publikační činnost a jinou formu veřejné osvěty směřující ke splnění výše formulovaných cílů.

JUDr. Zdeněk Prázdný

Michal Tuček

JUDr. Tomáš Prázdný

Aneta Filgasová