Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Filosofický koncert

MÝTY A HUDBA BÍLÉ HORY

7. 11. 2023 od 19:00

Letohrádek Hvězda, Praha 6

Jedinečný koncert

V předvečer výročí bitvy na Bílé hoře je třeba se opět zamyslet a pokusit se rozvířit diskuzi na téma vítězství, prohra, doba temna, či případně jak to vlastně bylo nacionálně nebo mocensky.

Jedním z největších odborníků je pan doc. Michal Stehlík, který nám pomůže naplnit nový koncept, jak uspořádat koncert. Bude to koncept takzvaného filosofického koncertu, kdy se budeme zamýšlet nad myšlenkou, právě dobou Bílé hory, a zároveň budeme zpracovávat hudbu z doby Bílé hory.

V listopadových dnech si připomeneme opět bolestivé místo našich dějin. Bitvu na Bílé Hoře. Diskuze k této součásti Českého národního mýtu jsou velmi živé až bouřlivé dodnes. Proč? Právě proto, že se událost stala symbolem něčeho, co neexistovalo. Zároveň se našlo na neskutečné množství tendenčních informací a národoveckých polopravd. Učebnice dějepisu se mění jen pomalu, a to co se běžně řeší mezi odbornou veřejností se k masám dostává jen velmi pomalu. Po pádu komunismu se diskuze otevřela, ale ve společnosti stále rezonují termíny jako bělohorská potupa, doba temna, násilná germanizace a další fakty nepodložené “jasné pravdy”. Náš koncept ukáže dobu Bílé hory z hudebního hlediska a připojí k ní historický kontext. Nebudeme se bát otevřeně se postavit nesmyslům o národním utrpení pod Habsburky a době temna po Bílé hoře. Náš národní mýtus musí existovat. Ostatně mají ho všechny evropské národy. Ale musí se postupně co nejvíce přiblížit heslu “Pravda vítězí”. Pokud ne, zůstane jen báchorkou, kterou znásilní každý, kdo chce levně získat pro své zájmy naše dějiny. Český královský institut společně s Hudebním festivalem Znojmo pomoci k diskuzím a ve spojení s hudbou otevřít publiku oči a uši. Chtít slyšet a naslouchat je pro pochopení velmi důležité. Proto vás zveme na náš koncert v Letohrádku hvězda 7.11. a všechny další akce, které chtějí rozvířit diskuzi na téma bolavých míst naší historie a pomoci jejich pochopení i skrze úchvatnou hudbu.

Jiří Ludvík, spoluorganizátor koncertu a prezident festivalu Hudba Znojmo

V programu zazní například Jan Facilis Boleslavský, Jan Campanus Vodňanský, Heinrich Schütz a Claudio Monteverdi, což jsou právě současníci doby, která uzrála až k onomu šílenému konfliktu, který odstartovalo právě České stavovské povstání a Bílá hora. Dá se říct, že celý koncept je nový a převratný, protože nejen, že diváka přenášíme hudbou do této doby, ale zároveň se pokusíme skvělým historikem ho donutit o této době přemýšlet.

Přednáška profesora

PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.

Historický pohled se zaměří nejen na historickou realitu období 1618-1621, v jehož středobodu leží bitva na Bílé hoře. Zaměří se také na obraz Bílé hory a druhý život, včetně 20. i 21. století. V čem spočívalo jádro tehdejší vyhrocené situace? Jakou roli v ní hrál roli boj o moc a jakou náboženské rozdíly? Proč se situace 17. století stala argumentačním polem pro národnostní rétoriku 19. a 20. století? Kdo bojoval vlastně proti komu? Kde se objevilo heslo „Odčiňujeme Bílou horu!“?