Zajímá nás Váš názor

Pro média

Informace pro vás

Získejte ihned podklady o nás

Tiskové zprávy

22.5.2022

Kardinál Dominik Duka navštívil Starý zámek Rynholec

26.4.2022

Prohlášení ČKI k jeho financování

9.11.2021

ČKI se zapsal mezi významné donátory nových varhan ve Svatovítské katedrále

24.9.2021

Zahájení činnosti ČKI

???

Zahájení činnosti ČKI

Logo ke stažení

???

Zahájení činnosti ČKI

Kulatý stůl

Druhá společná diskuze

Video záznam

Druhý Kulatý stůl byl ve znamení monarchie 21. století a poprvé proběhl s živým publikem v hledišti. Debata to byla vskutku zajímavá! Zazněly názory na českou šlechtu, cenu královské rodiny nebo pravomoce panovníka. Setkání se zúčastnilo pět odborníků.