Poslechněte si podcast Hradní harašení

vstupte do fascinujícího světa monarchie

Český
královský

institut

Má monarchie v 21. století místo?
Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Naše vize

Propagovat vznešenou myšlenku monarchie

My sami neovlivníme, kdo by usedl na český trůn. Jako nepolitická organizace vám ale můžeme osvětlit všechny souvislosti. Proto šíříme povědomí o historii i fungování království a principech moderní monarchie 21. století.

Společenská setkání

Přednášky a diskuse

Připravujeme veřejné vzdělávací akce a pravidelná setkání pod názvem Kulatý stůl, kde s odborníky diskutujeme na témata točící se kolem monarchie ve světě.

Vydavatelská činnost

Naše publikace

Pracujeme na vydávání odborných publikací a podporujeme autory se zájmem o osvětu občanů České republiky o významu království, jeho výhodách a přínosu pro společnost.

Náš projekt

Rosteme pro budoucnost

Už nás nebavilo jen tak nečinně sedět a rozhodli jsme se aktivně pomáhat české přírodě a kultuře. EKOlogicky bereme změnu do svých rukou.

Kde se můžeme potkat osobně

Diskuse u Kulatého stolu

Pravidelně pořádáme Kulatý stůl neboli unikátní diskusi s odborníky z různých odvětví, s nimiž debatujeme nad myšlenkou monarchie v Česku. Jaké by byly pravomoce panovníka? Kdo by se mohl stát novým českým králem? A je zavedení monarchie ve 21. století vůbec možné? Otázek vyvstává mnoho.

Poslechněte si zajímavá fakta nebo se sami zapojte do debaty. Setkání jsou přístupná veřejnosti a jejich záznam vždy můžete zhlédnout na našem YouTube kanále.

Království

V Evropě je 12 monarchií

Na mapě červenou barvou.

Státy: Belgie, Dánsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království

Mikrostáty: Lichtenštejnsko, Monako

Specifické případy mezi mikrostáty:

Vatikán (teokratická monarchie)

Andorrské knížectví (diarchie – hlavou státu francouzský prezident a biskup diecéze Urgell)

Podcast

Hradní harašení

Vstupte do fascinujícího světa monarchie prostřednictvím podcastu „Hradní harašení“. Zasvěcení odborníci, kreativní umělci a významné osobnosti se společně ponoří do hlubin historie, politiky a kultury královských dvorů. Připravte se na záhadné příběhy, šarm královských osobností a nečekané pohledy na trůny minulé i současné. Podcast je výjimečným projektem pod záštitou Českého královského institutu, který obohatí vaše uši korunovaným intelektem.

Časopis zdarma

Speciál Monarchie

Stále více Čechů touží po nepolitickém vedení. V čele naší země si představují svrchovaného vládce, který trůn zdědil, a tak k němu přistupuje s respektem a pro svoji zemi dělá jen to nejlepší. Vždyť zpět k monarchistické vládě se vrátilo Španělsko a Norsko si ji zvolilo už od svého vzniku. A co si o znovuzavedení monarchie u nás myslíte vy?

Náš blog

Píšeme pro vás

Průzkum

Monarchie v Česku?

Přečtěte si výsledky unikátního průzkumu, ve kterém Češi prozradili své názory na volbu prezidenta a na Česko jako monarchii. Servítky si rozhodně nebrali.

Newsletter

Chci vědět o novinkách CKI

Od listopadu budou pravidelné debaty u kulatých stolů a jiné akce