Zajímá nás Váš názor

CKI

Společenská setkání

Druhá společná diskuze 23. března 2022

Téma:

 • Monarchie nevylučuje demokracii
  • panovník a občanská společnost
  • proč chtěli mít panovníci konstituční monarchii s občanskou ústavou
  • politická stabilita
  • privilegování šlechty
 • Co monarchie znamená pro mou peněženku
  • ekonomická prosperita
  • jak velká zátěž je monarchistické uspořádání pro obyvatele

První společná diskuze 30. ledna 2022

Téma:

Král jako symbol – Proč mít krále jako hlavu státu, kdo by jím mohl být v českých zemích a jak by probíhal přechod republiky na monarchii?

Přínos monarchie – Jaké výhody a změny by přineslo zřízení monarchie v Česku a jak fungují současná evropská království?

Ekonomické dopady – Kolik by stálo dosazení panovníka na trůn a následně samotný chod království ve srovnání s republikou?

Koncert Adama Mišíka

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se uskutečnil koncert mladého českého zpěváka Adama Mišíka, který byl vysílaný živě na YouTube a na Facebooku. Pokud jste jeho vystoupení nestihli, máme pro vás záznam hodinového akustického koncertu, u něhož se v tuto předvánoční dobu můžete zasnít a příjemně si na chvíli odpočinout od předvánočních příprav. Hezký poslech!

Na co se můžete těšit?

Celá akce se konala v pražském Michnově paláci pod záštitou Českého královského institutu jako poděkování všem, kteří ho po celý uplynulý rok podporovali.

Ředitel institutu JUDr. Zdeněk Prázdný během koncertu představil nosnou myšlenku a směřování Českého královského institutu a Adam Mišík spolu se svým kolegou z kapely Matějem Burdou, kytaristou a zpěvákem, zahrál a zazpíval své písničky i písně z repertoáru svého otce Vladimíra Mišíka.

Kulatý stůl

Druhá společná diskuze

Video záznam

Druhý Kulatý stůl byl ve znamení monarchie 21. století a poprvé proběhl s živým publikem v hledišti. Debata to byla vskutku zajímavá! Zazněly názory na českou šlechtu, cenu královské rodiny nebo pravomoce panovníka. Setkání se zúčastnilo pět odborníků.