Zajímá nás Váš názor

Zahájení činnosti CKI

Parník 24. 9. 2021

Český královský institut

Slavnostní plavba Prahou

Ředitel Českého královského institutu JUDr. Zdeněk Prázdný 24. září 2021 slavnostně zahájil činnost Českého královského institutu.
 
Věříme, že tímto krokem rozvíříme stojaté vody politického smýšlení a přimějeme vás k diskuzi na téma: forma vlády v České republice a ve světě. #monarchieneanarchie
 

Kulatý stůl

Druhá společná diskuze

Video záznam

Druhý Kulatý stůl byl ve znamení monarchie 21. století a poprvé proběhl s živým publikem v hledišti. Debata to byla vskutku zajímavá! Zazněly názory na českou šlechtu, cenu královské rodiny nebo pravomoce panovníka. Setkání se zúčastnilo pět odborníků.