Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Zahájení činnosti CKI

Parník 24. 9. 2021

Český královský institut

Slavnostní plavba Prahou

Ředitel Českého královského institutu JUDr. Zdeněk Prázdný 24. září 2021 slavnostně zahájil činnost Českého královského institutu.
 
Věříme, že tímto krokem rozvíříme stojaté vody politického smýšlení a přimějeme vás k diskuzi na téma: forma vlády v České republice a ve světě. #monarchieneanarchie