Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Profil

Mgr. Pavel Fabini

V roce 2012 úspěšně zakončil magisterské studium historie a politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během následujícího doktorského studia se stal vědeckým pracovníkem v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd České republiky, kde na oddělení moderních politických a intelektuálních dějin působil do roku 2021. Koordinoval zde například výzkumný projekt zaměřený na vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu.

Nyní pracuje pro společnost Czech Archives, která poskytuje badatelské služby na poli historie a genealogie pro soukromé i veřejné instituce. Vlastní výzkum zaměřuje Pavel Fabini na české politické a hospodářské dějiny, regionální a místní dějiny nebo významné i méně známé historické osobnosti. Pozornost věnuje zejména dějinám politických stran, parlamentarismu, volební kultuře a rodinnému podnikání v 19. a 20. století.

Vedle samotného výzkumu se věnuje popularizaci českých dějin, a to jak prostřednictvím výstav a přednášek, tak publikováním. Autorsky se podílel například na putovní výstavě Republika československá 1918–1939 nebo na výstavě Parlament!. Působivá byla také výstava Ringhoffer (2017), výstava o podnikatelské rodině Inwaldů (2018–2019) či Zrcadlo doby, která se zabývala proměnami veřejného prostoru. Z posledních let stojí za zmínku publikace Člověk v soukolí dějin (2022), která mapuje dvacáté století na osudech konkrétních osob, nebo kolektivní monografie Vše pro mandát (2021) zaměřená na podvody, násilí a korupci při parlamentních volbách.

Články