Poslechněte si podcast Hradní harašení

vstupte do fascinujícího světa monarchie

Vize

Vidíme to na královskou budoucnost

Monarchie pro nás není jen pojem z dob dávno minulých. Je to přítomnost – o této formě vlády přednášíme, debatujeme a píšeme. A je to také možná budoucnost – zajímá nás, jak by české země vypadaly, kdyby místo prezidenta na trůn usedl král. Utopie? Podle nás je to reálné. Věříme, že se tímto krokem může Česko zařadit mezi nejúspěšnější světové ekonomiky, jako jsou Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie a další evropská království.

Kdo jsme

Význam Českého královského institutu

V čele s naším ředitelem JUDr. Zdeňkem Prázdným se aktivně podílíme na budování hrdosti na naši historii, která nezačíná rokem 1918, jak si mnozí mylně myslí, nýbrž je o 1 200 let starší. Do této doby patří jak světlé, tak i stinné stránky našich dějin a právě o nich informujeme a veřejně diskutujeme.

Nejsme politici a ani nemáme ambice se jimi stát.

Děláme osvětu formou diskusí, debat a přednášek.

V monarchii vidíme potenciál, který zlepší fungování státu.

Základní myšlenky

Naše poslání a plány do budoucna

Naším cílem je ukázat, jak by mohla naše společnost fungovat v případě, že by nebyla republikou v čele s voleným prezidentem, ale stala se konstituční monarchií, ve které by byl formální hlavou státu nepolitický panovník s dědičným právem na český trůn. Na toto téma se bavíme s odborníky u Kulatého stolu.

Důvod vzniku

Chceme rozvířit stojaté vody české politiky

Institut jsme založili proto, aby šířil myšlenku monarchie a napravoval letité křivdy z minulosti. Zejména v oblasti historie a vlivu panovnického rodu Habsburků na rozvoj naší země neboli země Koruny české. Vedle toho máme v úmyslu lidem ukázat, jak vypadají a fungují monarchie 21. století. V čem jsou jiné než kdysi a jaké výhody přináší moderní evropské monarchie jako forma vlády.

„Český královský institut vznikl na konci března 2021. Motivem pro jeho založení bylo srovnání toho, jak se kandidáti na důležité posty v české politice chovají a jak po svém zvolení dále působí ve své funkci.

Dalším významným podnětem byla studie profesora M. Guillena, která ve svých závěrech jednoznačně favorizuje monarchii u států malé a střední velikosti podle přesvědčivých důkazů. Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli veřejnost informovat o možnosti efektivnější formy státoprávního uspořádání.

Pod hlavičkou Českého královského institutu chceme šířit myšlenku monarchie napříč společností tak, aby každá domácnost, každá sociální třída i věková skupina věděla o takovéto alternativě formy vlády. O tom, zda se tato myšlenka následně skutečně ujme, rozhodnou občané a politici, to už není úkolem našeho institutu,“ řekl ředitel Českého královského institutu JUDr. Zdeněk Prázdný.

JUDr. Zdeněk Prázdný

ředitel Českého královského institutu

Společenská setkání

Přednášky a diskuse

Připravujeme veřejné vzdělávací akce a pravidelná setkání pod názvem Kulatý stůl, kde s odborníky diskutujeme na témata točící se kolem monarchie ve světě.

Vydavatelská činnost

Naše publikace

Pracujeme na vydávání odborných publikací a podporujeme autory se zájmem o osvětu občanů České republiky o významu království, jeho výhodách a přínosu pro společnost.

Náš projekt

Rosteme pro budoucnost

Už nás nebavilo jen tak nečině sedět a rozhodli jsme se aktivně pomáhat české přírodě a kultuře. EKOlogicky bereme změnu do svých rukou.

Spolupracujte s námi

Přidejte svůj odborný pohled na monarchii