Vize

Co vám nabízíme

O nás

Naše poslání

Český královský institut, z.ú. byl založen proto, aby šířil osvětu a napravoval letité křivdy z minulosti, zejména v oblasti historie, vlivu panovnického rodu Habsburků na rozvoji naší země, tedy země Koruny české.

Dále se chceme aktivně podílet na budování hrdosti na naší historii, která nezačíná rokem 1918, ale je o 1200 let starší. Do této doby patří světlé i stinné stránky našich dějin a o těch chceme vést diskusi.

V neposlední řadě plánujeme věcně předkládat argumentaci, která umožní zamyslet se nad tím, jak by mohla fungovat naše společnost v případě, že by nebyla republikou v čele s voleným prezidentem, ale byla by konstituční monarchií, ve které by formální hlavou státu byl skutečně nepolitický panovník s dědičným právem na český trůn.

Veškerá tato činnost by měla probíhat nepoliticky, institut se nebude zapojovat do úsilí za získání politické moci, ale bude provádět přednášky, debaty, diskusní fóra, publikační činnost a jinou formu veřejné osvěty směřující ke splnění výše formulovaných cílů.

Společenská setkání

Přednášky a odborné diskuze

Připravujeme pravidelná setkání, takzvané „kulaté stoly“, za které usednou odborníci a budou diskutovat na daná témata.

Vydavatelská činnost

Ediční plán

Pracujeme na vydávání odborných publikací a podporujeme jednotlivé autory.

Vlastní výzkum

Výzkumná témata

Zadáváme a podporujeme výzkumy v oblasti historie, genealogie a jiných odvětví, které souvisejí s monarchistickým státním uspořádáním.

Kontakt

Oslovte nás s nabídkou odborné spolupráce