Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Článek

Největší evropské království je zalité sluncem. Poznejte Španělsko! – 1. část (1/4)

Byť jeho panovníci nebývají tak často vidět jako členové britské královské rodiny, řadí se Španělsko mezi 12 evropských monarchií. Jaké základní informace byste měli o Španělském království vědět?

Španělské království – království slunce

Španělsko vlastní dvě prvenství  – v porovnání s ostatními monarchistickými státy Evropy se jedná o království s největší rozlohou (téměř 505 tisíc km2; 51. na světě) a nejvyšší průměrnou teplotou (v letních měsících mezi 23–30 °C; v České republice je během léta kolem 18 °C). A například na pobřeží Costa del Sol svítí slunce až 300 dnů v roce.

Někdy zde máte pocit, že jste se ocitli v bohatém Německu, někdy si připadáte jako v chudém Vietnamu. Je to dáno výraznými rozdíly mezi turistickými a běžnými oblastmi. Všude to ale má své kouzlo.

  • Nejvyšší bod: Pico de Teide (3 718 m n. m.)
  • Počet obyvatel: 47,4 mil. (2020)
  • Měna: euro (EUR)
  • Hlavní město: Madrid
  • Státní zřízení: konstituční monarchie (vznik 28. června 1519; nástupem Karla I. na trůn)

Španělsko je členem všech významných mezinárodních organizací: Evropské unie (EU), Severoatlantické aliance (NATO) a Organizace spojených národů (OSN). Dále je součástí Mezinárodního měnového fondu (MMF), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a mnoha dalších.

Španělské území a jeho části

Španělské království se dělí na 17 autonomních společenství: Andalusie, Aragonie, Asturie, Baleárské ostrovy, Baskicko, Extremadura, Galicie, Kantábrie, Kanárské ostrovy, Kastilie a León, Kastilie-La Mancha, Katalánsko, La Rioja, Madrid, Murcie, Navarra, Valencie a 2 autonomní města (na území Maroka): Ceuta a Melilla, což jsou španělské exklávy (části vlastního území zcela oddělené od zbývajícího území). Jednotlivá společenství se dále dělí na provincie, kterých je v celém Španělsku 50.

10 největších ostrovů, které patří Španělsku: Mallorca, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, Menorca, Ibiza, La Gomera, El Hierro. Všechny ostrovy spadají buď pod Baleáry nebo Kanárské ostrovy. Mallorca je největším ostrovem Baleár a Tenerife Kanárských ostrovů. Celkem je 27 španělských ostrovů.

Španělsko žádá o navrácení Gibraltaru, malé britské državy na jižním pobřeží. Byl obsazen během války o španělské dědictví v roce 1704 a byl přiznán Británii roku 1713 Utrechtskou smlouvou.

Politický systém Španělska pod záštitou monarchie

Španělské království je konstituční monarchie s parlamentní formou vlády. To znamená, že král (Filip VI. Španělský; od roku 2014) je hlavou státu a premiér neboli ministerský předseda či předseda vlády (Pedro Sánchez; od roku 2018) je hlavou vlády.

  • Výkonná moc patří do rukou krále a vlády. Král má pravomoc schvalovat a vyhlašovat zákony, velet ozbrojeným silám, jmenovat kandidáta na funkci předsedy vlády apod. Primárně však symbolizuje jednotu země a reprezentuje stát navenek. Výkonnou moc jako takovou má na starosti vláda v čele s ministerským předsedou. 
  • Zákonodárná moc se skládá z Dolní komory (Kongresu poslanců), která je volena na čtyři roky v přímých volbách (počet poslanců se pohybuje mezi 300 až 400), a Horní komory (Senátu), kde mají senátoři (259) také čtyřleté funkční období. Dolní komora má výraznější pravomoci než Horní komora. Činnosti výkonné moci jsou podřízeny moci zákonodárné.
  • Soudní moc sestává z dvanácti soudců jmenovaných na devítileté období, z nichž třetina se každé tři roky mění.

Následnictví španělského trůnu se řídí principem kognatické primogenitury. Koruna španělského království může být získána pouze dědici krále Juana Carlose z Bourbonské dynastie a podle řádu prvorozenectví, nejstarší linie má přednost před mladšími liniemi, ve stejné linii bližší stupeň před vzdálenějším, na stejném stupni mají přednost muži vůči ženám a z osob stejného pohlaví má přednost starší před mladším. Osoby, které uzavřou manželství proti vůli krále a Cortesů (parlamentu), jsou vyloučeny z následnictví trůnu.

Kdo obývá Španělsko a jak se zde mluví?

Nejpočetnější část Španělského království tvoří sami Španělé, nicméně zde stále roste množství přistěhovalců z Maroka, Latinské Ameriky, Afriky, ale také Číny, Rumunska, Velké Británie, Finska nebo České republiky. Španělé se naopak nejčastěji stěhují do Francie, Německa, Švýcarska, USA nebo Kanady.
Úřední jazyk je španělština neboli kastilština (castellano). Mezi další významné jazyky patří  katalánština (catalá), galicijština (galego), baskičtina (euskara) a okrajově aranéština. Katalánština je druhým nejpoužívanějším jazykem. Ve Španělsku se však mluví celou řadou dalších dialektů, například aragonštinou, asturštinou či leónštinou.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články