Poslechněte si podcast Hradní harašení

vstupte do fascinujícího světa monarchie

Článek

Pomáháme s rekonstrukcí varhan ve svatovítské katedrále

Nedávno jsme se mohli zúčastnit dvouhodinové audience u primase českého a arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky, s nímž se za Český královský institut setkal náš ředitel JUDr. Zdeněk Prázdný. Během návštěvy v Arcibiskupském paláci představil kardinálovi pan Prázdný naše poslání a informoval jej o příspěvku, který bychom rádi poskytli na opravu varhan v katedrále svatého Víta. 

Historie varhan v katedrále svatého Víta

Varhany jako takové představují největší a nejsložitější nástroj, který vyniká svým nezaměnitelným „královským“ zvukem. Až do 18. století byly varhany dokonce považovány za nejsložitější stroj, jaký kdy člověk vymyslel a zkonstruoval.

Základní kámen svatovítské katedrály byl položen ve 14. století. Po jejím vybudování se uvnitř nacházely gotické varhany, které však v roce 1541 zasáhl ničivý požár. Díky tomu ale mohly vzniknout varhany nové – renesanční „Ferdinandovy“ varhany – které neměly v Evropě obdobu a navštívila je celá řada slavných umělců a varhanářů. Tyto velkolepé varhany stály na horním patře Wohlmutovy kruchty a byly dokončeny v listopadu roku 1567. Jejich postavení trvalo dlouhých dvanáct let. Nicméně 3. června 1757 bohužel lehly popelem při těžkém bombardování Prahy pruskými dělostřelci.

Po uzavření míru na jejich místo nastoupily barokní Gartnerovy varhany, které roku 1765 dokončil tachovský varhanář Antonín Gartner. Kvůli reformě pak ale byly všechny hudební nástroje z katedrály vykázány a postupně přestaly fungovat, protože se o ně již nikdo řádně nestaral. Jejich přestavba se však nakonec kolem roku 1923 nekonala.

Po dlouhých přenicích byly v roce 1930 vytvořeny současné Melzerovy varhany, které však svou kvalitou zdaleka neodpovídaly standardům té doby. Jedná se tedy pouze o „provizorní“ řešení, které jen díky pečlivé a náročné restaurátorské práci plní svou funkci coby hlavního hudebního nástroje v katedrále svatého Víta.

Na co konkrétně náš finanční dar poputuje

Chceme, aby byly současné varhany reprezentativním prvkem a mohly plnit svou funkci v katedrále svatého Víta. Za Český královský institut proto budeme sponzorovat píšťalu F dur, čímž se zařadíme mezi největší sponzory při opravě těchto historických varhan. Je to pro nás čest a radost zároveň, že se staneme součástí jejich dostavby.

Proč sponzorujeme právě varhany ve svatovítské katedrále

„Svatovítská katedrála je jakýmsi srdcem české země. Již v historii, kterou započal kníže Václav, se zde uskutečnilo mnoho významných událostí. Není tedy překvapením, že nyní je katedrála místem, kde se při zvláštních příležitostech schází významní lidé České republiky, státní moci a dalších oblastí. Nedílnou součástí katedrály jsou právě varhany, které jsou pro svou velkolepost přezdívány královským nástrojem, na které se však bohužel nedostalo financí při dostavbě. Nyní máme příležitost přispět k dokončení tohoto díla a my jej velice rádi podpoříme,“ upřesnil JUDr. Zdeněk Prázdný, ředitel Českého královského institutu.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články