Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Článek

Kdo byl první český král

Někdy je za prvního českého krále chybně označován Svatopluk I. Jak je to tedy správně? Kdo byl první český král ad personam a kdo jako první v českých dějinách získal právo užívat titul dědičně?

Vratislav II. – první český král ad personam

V některých historických dokumentech a literatuře se můžete setkat s informací, že byl prvním českým králem kníže Svatopluk I., který v letech 870–894 vládl Velkomoravské říši, jež v sobě zahrnovala území pozdějšího českého státu. Nicméně za českého krále v pravém slova smyslu jej považovat nelze.

Skutečným prvním českým králem byl přemyslovský kníže Vratislav II., jemuž patřil český trůn v letech 1061–1092. Tento muž byl synem knížete Břetislava I. a královskou korunu včetně nedědičného titulu ad personam (pouze pro jeho osobu) mu udělil císař Jindřich IV. Vedle toho byl také v letech 1085–1092 titulárním polským králem.

U příležitosti Vratislavovy korunovace vznikl drahocenný rukopis pod názvem Kodex vyšehradský, jenž obsahoval nádherné románské knižní malby. Udělení královského titulu českému panovníkovi potvrdilo důležitost českého státu v rámci Římské říše.

Český král je označení panovníků Českého království, respektive všech dědičných zemí Koruny české. Mnozí čeští králové byli současně panovníky dalších zemí (císaři Svaté říše římské, králové Polského, Uherského či Chorvatského království, vévodové rakouských zemí – štýrští, korutanští a kraňští ad.).

Přemysl Otakar I. – první český král s dědičným titulem

Jak se jmenoval první český král, který získal právo na dědičný trůn? Nebyl jím nikdo jiný než Přemysl Otakar I., kterému tento titul udělil budoucí římský císař Fridrich II. Štaufský v roce 1212 jako součást tří navzájem provázaných listin – Zlaté buly sicilské.

Ta symbolizovala odměnu za podporu, kterou Přemysl poskytl Fridrichu v boji o říšskou královskou korunu, a potvrzovala přemyslovského panovníka jako českého krále a jeho potomky za dědice českého trůnu.

Přemysl Otakar I. vládl v letech 1197–1230 a českým králem byl od roku 1198, kdy proběhla jeho první korunovace.

Vladislav II. – druhý český král

Ještě před nástupem Přemysla Otakara I. na český trůn vládl v českých zemích v letech 1140–1172 Vladislav II., jemuž v roce 1158 propůjčil nedědičný královský titul císař Fridrich I. Barbarossa.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články