Zajímá nás Váš názor

Článek

13 % občanů ČR je pro monarchii, tj. každý 8. člověk

V srpnu 2021 realizovala společnost MEDIAN, s. r. o., průzkum, kterého se zúčastnilo 1015 respondentů ve věku 18 a více let a jenž mapuje názory a hodnocení obyvatel na státní zřízení, hlavu státu, její volbu, ale i na názory týkající se případných změn. Je zajímavé, že jen nízké procento respondentů má povědomí o tom, který stát je monarchií, a že 20 % účastníků průzkumu by do české politiky vrátilo potomky Habsbursko-Lotrinského rodu. Vedle toho se obyvatelé shodují, že by v čele země měla stát reprezentativní osobnost, která bude společnost spojovat. Co dalšího z odborné studie vyplynulo?

Shrnutí hlavních výsledků:

  • V případě znalosti státního zřízení anebo způsobu volby hlavy státu v České republice vidíme, že obyvatelé České republiky všeobecně disponují dobrými znalostmi. Za nejdůležitější součásti současného uspořádání České republiky považují obyvatelé obecně práva a svobody, svobodu projevu názorů, volební právo anebo svobodu pohybu.
  • Skoro 80 % dotázaných tvrdí, že současné pravomoci prezidenta republiky jsou dostatečné.
  • Obyvatelé se shodují, že v čele země by měla stát osobnost, která bude spojovat společnost. Stejně tak se lidé shodují, že hlava státu by měla za každých okolností dodržovat Ústavu a platné zákony. 
  • 74 % obyvatel uvádí, že hlava státu by podle nich měla mít jen reprezentativní funkci. 
  • Více než 70 % dotázaných deklaruje, že je pro ně důležité, jakým způsobem je volena hlava státu, přičemž více než dvě třetiny uvádí, že hlava státu by měla být volena prostřednictvím přímé volby. 
  • Více než 60 % respondentů deklaruje, že je pro ně osobně důležité, jakou formu zřízení má země, v které žijí. 
  • Z názorů na současné státní zřízení vyplývá, že obyvatelé České republiky jsou ve většině spokojení se současným statem quo. Téměř 85 % dotázaných deklaruje, že za nejlepší státní zřízení považuje parlamentní republiku v čele s prezidentem a vládou a 79% případů je pro zachování parlamentní republiky. Přibližně 10 % -13% obyvatel by bylo pro monarchiistické uspořádání a 2% diktaturu, 4 % dotázaných neví.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Kulatý stůl

Druhá společná diskuze

Video záznam

Druhý Kulatý stůl byl ve znamení monarchie 21. století a poprvé proběhl s živým publikem v hledišti. Debata to byla vskutku zajímavá! Zazněly názory na českou šlechtu, cenu královské rodiny nebo pravomoce panovníka. Setkání se zúčastnilo pět odborníků.