Poslechněte si podcast Hradní harašení

vstupte do fascinujícího světa monarchie

Článek

13 % občanů ČR je pro monarchii, tj. každý 8. člověk

V srpnu 2021 realizovala společnost MEDIAN, s. r. o., průzkum, kterého se zúčastnilo 1015 respondentů ve věku 18 a více let a jenž mapuje názory a hodnocení obyvatel na státní zřízení, hlavu státu, její volbu, ale i na názory týkající se případných změn. Je zajímavé, že jen nízké procento respondentů má povědomí o tom, který stát je monarchií, a že 20 % účastníků průzkumu by do české politiky vrátilo potomky Habsbursko-Lotrinského rodu. Vedle toho se obyvatelé shodují, že by v čele země měla stát reprezentativní osobnost, která bude společnost spojovat. Co dalšího z odborné studie vyplynulo?

Shrnutí hlavních výsledků:

  • V případě znalosti státního zřízení anebo způsobu volby hlavy státu v České republice vidíme, že obyvatelé České republiky všeobecně disponují dobrými znalostmi. Za nejdůležitější součásti současného uspořádání České republiky považují obyvatelé obecně práva a svobody, svobodu projevu názorů, volební právo anebo svobodu pohybu.
  • Skoro 80 % dotázaných tvrdí, že současné pravomoci prezidenta republiky jsou dostatečné.
  • Obyvatelé se shodují, že v čele země by měla stát osobnost, která bude spojovat společnost. Stejně tak se lidé shodují, že hlava státu by měla za každých okolností dodržovat Ústavu a platné zákony. 
  • 74 % obyvatel uvádí, že hlava státu by podle nich měla mít jen reprezentativní funkci. 
  • Více než 70 % dotázaných deklaruje, že je pro ně důležité, jakým způsobem je volena hlava státu, přičemž více než dvě třetiny uvádí, že hlava státu by měla být volena prostřednictvím přímé volby. 
  • Více než 60 % respondentů deklaruje, že je pro ně osobně důležité, jakou formu zřízení má země, v které žijí. 
  • Z názorů na současné státní zřízení vyplývá, že obyvatelé České republiky jsou ve většině spokojení se současným statem quo. Téměř 85 % dotázaných deklaruje, že za nejlepší státní zřízení považuje parlamentní republiku v čele s prezidentem a vládou a 79% případů je pro zachování parlamentní republiky. Přibližně 10 % -13% obyvatel by bylo pro monarchiistické uspořádání a 2% diktaturu, 4 % dotázaných neví.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články