Zajímá nás Váš názor

Článek

Český královský institut: proč vznikl a co je jeho posláním

Bývaly doby, kdy české země vzkvétaly pod vládou českých králů a byly vzorem pro své okolí. Už řadu let pozorujeme, jak funguje republika jako forma vlády a v těžkých chvílích vidíme spíše úpadek, její roztříštěnost a nevidíme nikoho, kdo by její obyvatele opět stmelil a podpořil. Proto jsme založili Český královský institut a rozhodli se šířit povědomí o změně současného systému a výhodách, které v minulosti přinášela monarchie a které přináší i v dnešní moderní době.

Co to je Český královský institut a proč vznikl

Český královský institut (ČKI) vznikl z prostého nadšení z historie a z vidiny, kterou by s sebou přinesla změna současné republiky na monarchii. Tato vznešená instituce totiž reprezentuje celou řadu výhod a měla by mít své místo i v roce 2021. Vždyť 13 zemí monarchii prosazuje a někteří by ji nevyměnili za nic na světě. Je to totiž právě ona, v čele se svým panovníkem, která symbolizuje politickou neutralitu a celou zemi sjednocuje.

Naším hlavním posláním je nepolitická, vědecká a publikační činnost, která má široké veřejnosti rozšířit povědomí o historických událostech a pomoci se na ně podívat optikou dnešní moderní společnosti. Otevřeně podporujeme monarchistické myšlenky a zajímá nás, jak toto uspořádání státu vnímají dnešní mladí lidé a zda by byli schopni se s ním ztotožnit.

Co je naším cílem pod hlavičkou Českého královského institutu

  • Aktivně se podílet na budování hrdosti na naši historii a na pochopení dění v časech minulých. Chceme vést diskuze o světlých i stinných stránkách českého národa.
  • Předkládat argumentaci, která umožní zamyslet se nad tím, jak by mohla fungovat naše společnost v případě, že by nebyla republikou v čele s voleným prezidentem, ale stala se konstituční monarchií v čele s nepolitickým panovníkem, který má dědičné právo na český trůn.
  • Podívat se na fungování okolních 13 evropských monarchistických zemí a postupně odkrývat pro a proti s ohledem na znovuzavedení monarchie na české území.

Jak pracujeme a které akce pro veřejnost pořádáme

Primárně chceme pořádat vzdělávací přednášky, debaty, diskuzní fóra a v neposlední řadě směřujeme k publikační činnosti a dalším formám veřejné osvěty o historickém celku zvaném monarchie a o všem s ním souvisejícím.

Dále zadáváme a podporujeme výzkumy v oblasti historie, genealogie a jiných odvětví, které souvisejí s monarchistickým státním uspořádáním, a rovněž připravujeme pravidelná setkání, takzvané „kulaté stoly“, za které usednou odborníci a budou diskutovat na daná témata. Jsme si jisti, že zde padne mnoho zajímavých otázek a témat k zamyšlení.

Vedle vlastní autorské činnosti a vydávání odborných publikací také podporujeme jednotlivé autory zabývající se tématikou monarchie, českých panovníků a principy kulatého stolu.

Jedna z prvních větších akcí, na níž v současné době pracujeme, je oficiální zahájení činnosti Českého královského institutu, které se uskuteční už v pátek 24. 9. 2021. Věříme, že tímto krokem rozvíříme stojaté vody politického smýšlení a přimějeme vás k diskuzi na téma: forma vlády v České republice a ve světě. #monarchieneanarchie

„ČKI vznikl na konci března letošního roku. Motivem pro jeho založení bylo srovnání toho, jak kandidáti na důležité posty v české politice jednají při každé volbě hlavy státu a jak po svém zvolení dále působí v dané funkci. Dalším významným podnětem byla studie profesora M. Guillena, která ve svých závěrech jednoznačně favorizuje monarchii u států malé a střední velikosti, a to na základě přesvědčivých důkazů. Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli veřejnost informovat o možnosti efektivnější formy státoprávního uspořádání. Pod hlavičkou Českého královského institutu chceme šířit myšlenku monarchie napříč společností tak, aby každá domácnost, každá třída i každá věková skupina věděla o takovéto alternativě formy vlády. O tom, zda se tato myšlenka následně skutečně ujme, rozhodnou občané a politici, to už není úkolem našeho institutu,“ doplnil JUDr. Zdeněk Prázdný, ředitel Českého královského institutu.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Kulatý stůl

Druhá společná diskuze

Video záznam

Druhý Kulatý stůl byl ve znamení monarchie 21. století a poprvé proběhl s živým publikem v hledišti. Debata to byla vskutku zajímavá! Zazněly názory na českou šlechtu, cenu královské rodiny nebo pravomoce panovníka. Setkání se zúčastnilo pět odborníků.