Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Článek

Český královský institut: proč vznikl a co je jeho posláním

Bývaly doby, kdy české země vzkvétaly pod vládou českých králů a byly vzorem pro své okolí. Už řadu let pozorujeme, jak funguje republika jako forma vlády a v těžkých chvílích vidíme spíše úpadek, její roztříštěnost a nevidíme nikoho, kdo by její obyvatele opět stmelil a podpořil. Proto jsme založili Český královský institut a rozhodli se šířit povědomí o změně současného systému a výhodách, které v minulosti přinášela monarchie a které přináší i v dnešní moderní době.

Co to je Český královský institut a proč vznikl

Český královský institut (ČKI) vznikl z prostého nadšení z historie a z vidiny, kterou by s sebou přinesla změna současné republiky na monarchii. Tato vznešená instituce totiž reprezentuje celou řadu výhod a měla by mít své místo i v roce 2021. Vždyť 13 zemí monarchii prosazuje a někteří by ji nevyměnili za nic na světě. Je to totiž právě ona, v čele se svým panovníkem, která symbolizuje politickou neutralitu a celou zemi sjednocuje.

Naším hlavním posláním je nepolitická, vědecká a publikační činnost, která má široké veřejnosti rozšířit povědomí o historických událostech a pomoci se na ně podívat optikou dnešní moderní společnosti. Otevřeně podporujeme monarchistické myšlenky a zajímá nás, jak toto uspořádání státu vnímají dnešní mladí lidé a zda by byli schopni se s ním ztotožnit.

Co je naším cílem pod hlavičkou Českého královského institutu

  • Aktivně se podílet na budování hrdosti na naši historii a na pochopení dění v časech minulých. Chceme vést diskuze o světlých i stinných stránkách českého národa.
  • Předkládat argumentaci, která umožní zamyslet se nad tím, jak by mohla fungovat naše společnost v případě, že by nebyla republikou v čele s voleným prezidentem, ale stala se konstituční monarchií v čele s nepolitickým panovníkem, který má dědičné právo na český trůn.
  • Podívat se na fungování okolních 13 evropských monarchistických zemí a postupně odkrývat pro a proti s ohledem na znovuzavedení monarchie na české území.

Jak pracujeme a které akce pro veřejnost pořádáme

Primárně chceme pořádat vzdělávací přednášky, debaty, diskuzní fóra a v neposlední řadě směřujeme k publikační činnosti a dalším formám veřejné osvěty o historickém celku zvaném monarchie a o všem s ním souvisejícím.

Dále zadáváme a podporujeme výzkumy v oblasti historie, genealogie a jiných odvětví, které souvisejí s monarchistickým státním uspořádáním, a rovněž připravujeme pravidelná setkání, takzvané „kulaté stoly“, za které usednou odborníci a budou diskutovat na daná témata. Jsme si jisti, že zde padne mnoho zajímavých otázek a témat k zamyšlení.

Vedle vlastní autorské činnosti a vydávání odborných publikací také podporujeme jednotlivé autory zabývající se tématikou monarchie, českých panovníků a principy kulatého stolu.

Jedna z prvních větších akcí, na níž v současné době pracujeme, je oficiální zahájení činnosti Českého královského institutu, které se uskuteční už v pátek 24. 9. 2021. Věříme, že tímto krokem rozvíříme stojaté vody politického smýšlení a přimějeme vás k diskuzi na téma: forma vlády v České republice a ve světě. #monarchieneanarchie

„ČKI vznikl na konci března letošního roku. Motivem pro jeho založení bylo srovnání toho, jak kandidáti na důležité posty v české politice jednají při každé volbě hlavy státu a jak po svém zvolení dále působí v dané funkci. Dalším významným podnětem byla studie profesora M. Guillena, která ve svých závěrech jednoznačně favorizuje monarchii u států malé a střední velikosti, a to na základě přesvědčivých důkazů. Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli veřejnost informovat o možnosti efektivnější formy státoprávního uspořádání. Pod hlavičkou Českého královského institutu chceme šířit myšlenku monarchie napříč společností tak, aby každá domácnost, každá třída i každá věková skupina věděla o takovéto alternativě formy vlády. O tom, zda se tato myšlenka následně skutečně ujme, rozhodnou občané a politici, to už není úkolem našeho institutu,“ doplnil JUDr. Zdeněk Prázdný, ředitel Českého královského institutu.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články