Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Článek

Český stát jako 13. evropská monarchie

České království bylo na našem území od 13. století až do vzniku Československé republiky v roce 1918. Od té doby už uplynula pěkná řádka let a je proto namístě zamyslet se, zda nepřichází vhodná doba na to, vrátit se k dědičné tradici vlády, která je typická svým sjednocujícím efektem – monarchii. Které státy monarchii mají a co by její zavedení znamenalo pro Českou republiku?

12 existujících království v Evropě

My, kteří žijeme v České republice, můžeme pojem „monarchie“ vnímat jako poněkud zastaralý, ale jak je vidět níže, existuje stále mnoho států (a to uvádíme pouze ty evropské) majících monarchii v čele s panovníkem, kterým tato forma vlády podle většiny obyvatelstva vyhovuje. Konkrétně se jedná o tyto země, rozdělené do tří kategorií:

8 států:Belgie, Dánsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
2 mikrostáty:Lichtenštejnsko, Monako
2 specifické typy království:Městský stát Vatikán (teokratická monarchie)Andorrské knížectví (diarchie – hlavou státu je francouzský prezident a biskup diecéze Urgell)

Monarchie – forma vlády, v jejímž čele stojí panovník, který je zároveň symbolem státu a jeho svrchovanosti. Svůj trůn předává na základě dynastického původu svému následníkovi, nebo jeho nástupce volí určená skupina šlechty. Král se tak pro svou roli doslova narodí a ví přesně, co má jako hlavu státu vykonávat a jak jej patřičně reprezentovat.

V současné době patří trůn těmto králům a významným osobnostem:

1.Belgické královstvíKrál FilipKonstituční monarchie
2.Dánské královstvíKrálovna Markéta II.Konstituční monarchie
3.Lucemburské královstvíVelkovévoda JindřichKonstituční monarchie
4.Nizozemské královstvíKrál Vilém AlexandrKonstituční monarchie
5.Norské královstvíKrál Harald V.Konstituční monarchie
6.Španělské královstvíKrál Filip VI.Konstituční monarchie
7.Švédské královstvíKrál Karel XVI. GustavKonstituční monarchie
8.Spojené královstvíKrálovna Alžběta II.Konstituční monarchie
9.Lichtenštejnské knížectvíSuverénní kníže Hans Adam II.Polo-konstituční monarchie
10.Monacké knížectvíSuverénní kníže Albert II.Polo-konstituční monarchie
11.Městský stát VatikánPapež FrantišekAbsolutní monarchie
12.Andorrské knížectvíFrancouzský prezident Emmanuel Macron a urgellský biskup Joan Enric Vives SicíliaKonstituční monarchie

Deset z těchto evropských monarchií je dědičných a dvě jsou volené:

  • Vatikán – papeže volí sbor kardinálů ve volbě zvané konkláve (shromáždění kardinálů volící papeže, popř. místo konání tohoto shromáždění),
  • Andorra – technicky polovolená diarchie, přičemž hlavami státu jsou zvolený prezident Francie a biskup z Urgellu jmenovaný papežem.

10 monarchií je konstitučních, dvě polokonstituční a jedna absolutní. To znamená, že ve většině evropských monarchií platí, že král neovlivňuje politiku státu – je mu to zakázáno, nebo nevyužívá svěřené politické pravomoci úřadu. Ve zbylých dvou monarchiích mají knížata stále velký vliv na politickou scénu a poslední vatikánská monarchie je absolutní, což znamená, že panovník přímo disponuje státní mocí a není nijak omezen ústavou nebo parlamentem.

Monarchie, které jsou členy Evropské unie: Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Španělsko a Švédsko. Velká Británie byla členem EU několik let (od roku 1973) a 31. ledna 2020 došlo k jejímu oficiálnímu vystoupení z EU, k tzv. brexitu.

Jak by probíhala přeměna na monarchii v ČR

Státní forma vlády jako republiky zde za desítky let zakořenila, proto je jasné, že by změna nebyla úplně snadná. Nicméně víme, jaký postup by měl nastat, aby k tomu došlo co nejpřirozeněji, bez zbytečných složitostí a my se mohli zařadit k 12 evropských monarchiím.

„Změna na monarchii by předpokládala v první řadě ústavní změny a vytvoření nových orgánů monarchie. To by bylo v situaci, kdy bychom už monarchii měli, ale ta by plnohodnotně nefungovala a byla by dočasně řízená regentem, jehož úkolem by bylo připravit nově vzniklou monarchii s dědičným panovníkem na standardní monarchii 21. století po vzoru dvanácti, v té době již fungujících, monarchistických zemí v Evropě. Máme jednu malou výhodu a to je to, že pozice prezidenta, v té podobě, jak funguje dnes, se ne úplně liší od výkonu vlády monarchy, a to jak formou, tak obsahem, a v zásadě v mnohém by stačila s trochou nadsázky záměna prezident‘ za ‚král/panovník‘,“ dodal JUDr. Zdeněk Prázdný, ředitel Českého královského institutu.

Vize – Český královský institut o moderní monarchii

  • Monarchie na českém území bude symbolizovat politickou neutralitu a celou zemi sjednocovat.
  • Prosperita země nebude jen v rukou politiků, nýbrž zde bude někdo nestranný, kdo ukáže směr, kterým se jako celek vydat.
  • V zákoně budou zakotvena především zkušenostmi prověřená pravidla, nikoliv nahodilé myšlenky pro krátkodobé vylepšení současného stavu.
  • České království umožní zemi ušetřit výdaje ve srovnání s republikou, protože je úspornější a ekonomicky efektivnější.

„Zásadní změna, ke které by došlo, by byla ta, že hlava státu by se stala dědičným panovníkem (nepolitickým panovníkem), zatímco forma prezidentská je závislá na vůli lidu, na volbách, na určité formě nepředvídatelnosti a do jisté míry i na emocích,“ srovnal způsob volby novodobého panovníka a prezidenta JUDr. Zdeněk Prázdný, ředitel Českého královského institutu.

Český královský institut: proč vznikl a co je jeho posláním

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články