Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Článek

Víte, co je dnes za den? Dnešní datum má pro Český královský institut zvláštní význam

Právě dnes – 31. března – je to přesně rok od okamžiku, kdy vznikl Český královský institut a kdy jsme poprvé promluvili o monarchii v České republice. Za dobu našeho dosavadního působení se nám podařilo zahájit unikátní diskusi zvanou Kulatý stůl nebo vzdělávat veřejnost na našem blogu. Máme nesmírnou radost, že se lidé stále více zajímají o historii a hledají v ní souvislosti stejně jako my. Co všechno se během uplynulých dvanácti měsíců událo?

Jako by to bylo včera, kdy se ČKI poprvé objevil

„Český královský institut (ČKI) vznikl 31. 3. 2021 z prostého nadšení z historie a z vidiny, kterou by s sebou přinesla změna současné republiky na monarchii. Tato vznešená instituce totiž reprezentuje celou řadu výhod a měla by mít své místo i v roce 2021.“ 

Jako vlastenci a milovníci Česka, jeho historie, kultury a přírodního bohatství jsme už delší dobu přemýšleli, že bychom byli rádi, kdyby lidé opět pocítili hrdost na svou zemi a zejména na hlavní postavy politické scény.

Při nahlédnutí do dob dávno minulých i do moderních evropských království jsme spatřili nesčetné výhody, které přináší monarchie jako forma vlády, a rozhodli jsme se do toho tématu ponořit hlouběji společně s historiky, ekonomy a dalšími odborníky. 

Co nás motivovalo k založení České královského institutu

Naše vize

Netradiční akce, která doslova rozvířila vody

V pátek 24. září 2021 jsme na vlnách Vltavy oficiálně zahájili svou činnost. Celá událost se konala na parníku, který vyplul z pražského Dvořákova nábřeží. Heslo akce „monarchie, ne anarchie“ mohli hosté v průběhu večera vidět promítnuté na Pražském hradě.

Uspořádali jsme vánoční koncert

Pod záštitou Českého královského institutu proběhl ve čtvrtek 16. prosince 2021 koncert českého zpěváka Adama Mišíka, na kterém zazněly například písně Ty se díváš, Máma říkala, Last Christmas nebo Láska je jako večernice. Vánoční akustický koncert, jenž byl poděkováním za podporu našich fanouškům, si stále můžete poslechnout ze záznamu. 

Náš příspěvek podpořil dobrou věc

Není nám lhostejné, co se děje s národními památkami, a tak jsme věnovali finanční obnos na rekonstrukci varhan ve svatovítské katedrále. Ředitel Českého královského institutu JUDr. Zdeněk Prázdný o tom jednal začátkem listopadu 2021 přímo s primasem českým a arcibiskupem pražským Dominikem kardinálem Dukou. Náš dar bude sponzorovat konkrétně  opravu píšťaly F dur, čímž se zařadíme mezi největší přispěvatele v rámci tohoto projektu.

Pravidelně informujeme veřejnost

Naším hlavním posláním je seznámit veřejnost s možností změny státního uspořádání a informovat ji o tom, co může monarchie přinést jak české ekonomice, tak občanům. Osvětu děláme různými způsoby.

Odstartovali jsme společenské diskuse u Kulatého stolu

V lednu 2022 se konala první diskuse u Kulatého stolu a sešli se u ní významný český ekonom Lukáš Kovanda, Ph.D., historička PhDr. Václava Kofránková, Ph. D. a student právnické fakulty UK Šimon Pavlas. Každý z nich vnesl do pléna svůj názor na monarchii a vy jste tak mohli být svědky opravdu netradičního povídání.

Nyní, na naše roční výročí jsme si nadělili v pořadí druhý Kulatý stůl, kde zazní například odpovědi na to, zda je v monarchii místo pro demokracii a kolik stojí království ve 21. století. Takže se určitě máte na co těšit!

Píšeme o zajímavostech z historie na našem blogu

Vedle veřejných diskusí, přednášek a publikační činnosti postupně odhalujeme historii českých zemí a zajímavosti o evropských i světových královstvích na našem blogu.

„Za celý rok jsme ušli velký kus cesty a ještě toho máme spoustu před sebou. Velmi si vážím přízně fanoušků a všech, kteří se na projektu Český královský institut podílejí. Věřím, že další rok bude ještě o poznání zajímavější a přínosnější,“ uvedl ředitel ČKI JUDr. Zdeněk Prázdný.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články