Gala koncert pro arcibiskupství

v jedinečné dramaturgii A. Plachetky a F. Klisoviće

Článek

Zlatá bula sicilská – proč vznikla, co změnila a proč se jí říká právě takto

Zlatá bula sicilská s sebou přinesla řadu změn, které významně ovlivnily způsob panování českých králů. Právem je považována za jednu z nejdůležitějších listin české historie. Kdo ji vydal a z jakého důvodu? Proč se jí říká Zlatá bula sicilská? Co do ní přidal Karel IV. a kde je uchovaná?

Co je Zlatá bula sicilská, kdo ji vydal a proč

Zlatá bula sicilská je soubor tří navzájem provázaných listin, kterými Fridrich II. Štaufský zaručil pro Přemysla Otakara I. dědičný královský titul, potvrdil ho jako českého krále a prohlásil jeho potomky za dědice českého trůnu.

  • Kdo byl Fridrich II. Štaufský? Fridrich II. byl římský císař, král sicilský a titulární král jeruzalémský. Údajně se jednalo o velmi vzdělaného člověka, který patřil mezi nejmocnější, nejbohatší a nejuznávanější vládce v Evropě, avšak také se píše, že byl krutý, chamtivý a nakloněn více Mohamedově učení, nežli učení Ježíše Krista.
  • Proč vydal Zlatou bulu sicilskou? Tehdy sedmnáctiletý mladík (žil v letech 1194–1250), někdy nazýván jako holobrádek z Apulie, vydal Zlatou bulu sicilskou, aby odměnil Přemysla za podporu v boji o říšskou královskou korunu. Tímto Fridrichovým činem získali Přemyslovci klid v panování na několik dalších let. 

Právo na volbu panovníka

V listině také stojí, že císař či jeho následovníci korunují každého, koho si čeští pánové zvolí. Zlatou bulou sicilskou tedy bylo doslova zpečetěno i právo české šlechty na volbu panovníka.

Suverenita českého království

Osoba panovníka ale není to jediné, co tento historický dokument řeší. Najdete v něm i část věnovanou Českému království, kde císař potvrzuje jeho nedělitelnost, celistvost a suverenitu. Výsadou českého krále je od této chvíle taktéž jmenování pražských a olomouckých biskupů.

Druhá a třetí listina

O výše zmíněném se píše v hlavním privilegiu. Zlatá bula sicilská však sestává ještě ze dvou dalších listin, kdy první obsahuje soupis statků a zboží, které měl spolu s funkcí obdržet Přemysl Otakar I., a druhá popisuje privilegia jeho mladšího bratra, moravského markraběte Vladislava Jindřicha.

Proč takový název – Zlatá bula sicilská

Proč se listina nazývá právě Zlatá bula sicilská? Každé slovíčko má v názvu svůj důvod.

Proč zlatá?

Ve Středověku bylo zlato synonymem důležitosti. Při pečetění listin proto měla zlatá pečeť mnohem větší význam než symbol vyražený do vosku. Na první pohled tak bylo zřejmé, že Zlatá bula sicilská obsahuje podstatné informace, které by se neměly brát na lehkou váhu.

Proč bula?

Bula (latinsky bulla) se od 13. století označovaly mimořádně důležité veřejnoprávní listiny (svitky) opatřené pečetí, které vydával papež nebo císař. V rámci církve se jako pečeť používalo nejčastěji olovo. Byzantští a římští císařové upřednostňovali při stvrzování významných dokumentů pečeť zlatou.

Pojem „papežská bula“ se užívá dodnes a týká se zásadních právních aktů papeže. Obvykle je tato bula slavnostně vyhlášena a opatřena olověnou pečetí.

Zajímavost: V antice znamenalo slovo bula pouzdro, které svobodní muži nosili na krku jako amulet. Později se v tomto pouzdře nosily kousky hlíny a pak vosk jako pečetidlo, aby se ochránily před vnějšími vlivy.

Proč sicilská?

Na Sicílii listina paradoxně nikdy nebyla. Fridrich II. Štaufský ji vydal 26. září 1212 v Basileji, švýcarském městě na hranicích Francie a Německa, během své cesty do německých částí Říše. A jelikož ještě oficiálně nebyl císařem, mohl listinu stvrdit pouze pečetí Sicilského království. Odtud je odvozeno přídavného jméno „sicilská“.

Proč je zlatá bula sicilská tak významnou listinou

České země, potažmo čeští králově měli touto listinou poprvé v historii právo na dědičný královský titul. Vedle toho Zlatá bula sicilská potvrzovala nedotknutelnost Českého státu a možnost volby panovníka.

Karel IV. k listině něco doplnil

Ve 14. století se Zlatá bula sicilská stala také podkladem pro Karla IV., který ji použil jako svou pojistku – aktualizovaná Zlatá bula sicilská obsahuje původní listinu od Fridricha II. Štaufského a navíc text Karla IV., v němž s ohledem na svou rodinu a budoucnost (neměl syna, a tedy dědice trůnu) zdůraznil, že je možný dědičný nárok na trůn také u dcer. Listina pak spolu s korunovačními klenoty přebývala pečlivě střežena na hradě Karlštejn.

Zlatá bula sicilská v bezpečí

Bezesporu se jedná o historické dědictví staré více než 800 let, které je potřeba střežit pro další generace. Vzhledem k tomu je nyní Zlatá bula sicilská uschována v bunkru Národního archívu a na světlo světa ji vynáší jen opravdu výjimečně.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články