Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Článek

Český královský institut slaví 2 roky: shrnutí uplynulých měsíců a plány do budoucna

Uteklo to jako voda. Za dva roky jsme toho ale stihli poměrně dost a počínaje rokem 2023 plánujeme další velké věci. Zrekapitulujme si, co se nám podařilo realizovat, a zjistěte, na co se můžete těšit v následujících měsících. Do jednoho z našich nových projektů se můžete zapojit hned teď! Jeho téma vám bude blízké – příroda a kultura.

Datum založení ČKI

Když jsme poprvé promluvili o monarchii, bylo v kalendáři datum 31. března 2021. Oficiálně jsme pak svou činnost zahájili 24. září 2021 slavnostní plavbou po Vltavě.

Po celou dobu svého působení se zabýváme otázkou: Má monarchie v ČR šanci? Toto téma zkoumáme, debatujeme o něm a vzděláváme veřejnost o možnostech změny současné republiky na monarchii v čele s dědičným panovníkem.

Shrnutí uplynulých měsíců

Během let 2021 a 2022 jsme propagovali myšlenku monarchie a cítili obrovskou vděčnost, že se s naším posláním ztotožňuje stále více lidí. A to včetně mladých generací.

Vánoční koncert Adama Mišíka

Jako poděkování za podporu jsme v prosinci 2021 uspořádali vánoční akustický koncert.

Příspěvek na rekonstrukci varhan

Věnovali jsme finanční dar na opravu píšťaly F dur a zařadili se mezi největší přispěvatele.

3 Kulaté stoly neboli diskuze s odborníky

Diskutovali jsme s odborníky na témata spojená s monarchií. Kulatých stolů se účastnili například významný český ekonom Lukáš Kovanda, Ph.D., historička PhDr. Václava Kofránková, Ph.D., nebo politolog doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Česká mše vánoční jako poděkování

V prosinci 2022 jste se mohli ponořit do vánoční atmosféry při poslechu Rybovky – kouzelné vánoční mše Jakuba Jana Ryby, kterou jsme připravili jako poděkování našim příznivcům.

Partneři koncertu Harmonie planet

Stali jsme se hrdým partnerem obnovené premiéry gratulační serenády pod názvem Harmonie planet (v originále: La concordia de’ pianeti).

Plány do budoucna

I nadále budeme na našem blogu přinášet zajímavé informace o monarchii v Evropě i ve světě, vzdělávat a pořádat akce pro veřejnost spjaté s královstvím.

Do svého působení jsme však v roce 2023 přidali ještě něco. Rádi bychom vám představili náš nový projekt Rosteme pro budoucnost, jehož prostřednictvím chceme aktivně pomáhat české přírodě a kultuře a motivovat k tomu zejména děti a mládež.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články