CKI

Česká mše vánoční

21.12. 2022 od 18h
Místo konání v CKI