Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Článek

Vznik Československa: od zrození až k rozpadu

Co zavdalo příčinu pro vznik Československa? Jakým způsobem se Československo postupně oddělilo od Rakousko-Uherska? Kdy skončila nově vytvořená první republika? Zjistěte hlavní milníky při vzniku Československa.

Den, kdy vzniklo Československo

Letos tomu bude 105 let, kdy Československo přestalo být součástí Habsburské monarchie. 28. října 1918 po rozpadu Rakouska-Uherska vznikl samostatný československý stát. 

Při osamostatnění Československa bylo bezesporu významné také datum 14. října 1918. V tento den došlo po celé zemi ke generální stávce, která dokázala nespokojenost obyvatel. Takto k ní vyzýval proslulý leták, který rozeslala Socialistická rada československá:

„Lide československý! Dělníci! Hodina nejdůležitější se přiblížila! Zítra, dne 14. října je všeobecná stávka ve všech zemích československých! Všechno dělnictvo, všechen lid městský i venkovský, muži i ženy shromáždí se o 10. hodině dopolední na náměstí svého města.“

Zajímavost: Po oddělení České republiky a Slovenské republiky 1. ledna 1993 se v Česku 28. říjen i nadále slaví jako státní svátek, kdežto na Slovensku nikoli.

Důvody pro vznik Československa

Dlouhotrvající habsburská nadvláda v lidech probudila chuť po emancipaci a posílení národní identity. Už v roce 1915 prosazovali Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš u států Dohody vznik Československa jako samostatného státu. 

Tato exilová vláda působila v rámci své bezpečnosti v Paříži a stala se ústředním orgánem, jehož cílem bylo přesvědčit rozhodující mocnosti o rozbití Rakousko-Uherska.

„Češi jsou Slováci a Slováci Češi, jsme jedno,“ prohlašovali v exilu Masaryk a Štefánik.

Jak vznikl samostatný československý stát

Hlavní úlohu při osamostatňování měl tehdejší poslanec Říšské rady Rakouského císařství Tomáš Garrigue MasarykNárodní výbor československý, který měl doma převzít moc.

Národní výbor

První snahy o osamostatnění však bohužel v roce 1916 potlačila první světová válka. Nově vzniknuvší Národní výbor na území Československa rezignoval a ukončil svou činnost roku 1917. Nebylo to jednoduché období a čeští politici se snažili zbytečně příliš nevyčnívat.

Vyhlášení Československa

O rok později 13. července 1918, koncem první světové války, byl Národní výbor obnoven a tři měsíce nato vydali jeho členové Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár, Antonín Švehla 28. října 1918 zákon o zřízení samostatného státu Československo.

„Věříme v demokracii – věříme ve svobodu – a ve svobodu vždy větší a větší,“ prohlásil Tomáš Garrigue Masaryk v tzv. Washingtonské deklaraci neboli v Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou, které bylo doručeno Ministerstvu zahraničních věcí Spojených států 18. října 1918 a publikováno v tisku 19. října 1918.

První republika

Slovensko se připojilo až po dvou dnech a Podkarpatská Rus dokonce až rok poté. Prvním československým prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk a prvním premiérem Karel Kramář. Počínaje koncem roku 1918 začalo období, které se nazývá první republika.

Zajímavost: V roce 1919 se stala oficiální měnou koruna československá a nahradila tak korunu rakousko-uherskou. V roce 1939 ji však po zahájení okupace nacistickým Německem vyměnili za protektorátní korunu. Kdy se ke slovu dostala současná česká koruna, jak se měnila v čase a jaké se očekává její budoucnost? Napsali jsme o tom.

Konec první republiky a začátek podřízenosti

V historii Československa nepřinesly osmičky kromě roku 1918 nic moc dobrého. Když se podíváme na následující vývoj samostatnosti československého státu, nebylo to růžové.

  • 1938 – Podepsána Mnichovská dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu.
  • 1948 – K moci se dostávají komunisté a z Československa se stává tzv. satelitní stát Sovětského svazu a dlouhých 40 let probíhalo jeho systematické zaostávání.
  • 1968 – Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, protože komunističtí vůdci měli obavy z přílišné liberalizace politického zřízení v Československu.

Až rok 1993 přinesl skutečné vysvobození. 1. ledna 1993 se Československo rozpadlo na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku. Na rozdělení republiky, ke kterému došlo primárně v důsledku národnostních sporů, se dohodli v létě 1992 předsedové tehdejších národních vlád Václav Klaus a Vladimír Mečiar.

Zdroje:

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články