Zajímá nás Váš názor

Článek

Rod Schwarzenbergů – jaké jsou jejich osudy a proč se stále soudí o majetek?

„Nic, než co je spravedlivé“, říká heslo starého šlechtického rodu Schwarzenbergů. Zdá se však, že spravedlnost jim příliš nepřála – ještě na začátku minulého století byli jednou z nejbohatších rodin Evropy, ale o téměř veškerý majetek vlivem dějinných událostí přišli. Podívejte s námi na historii tohoto šlechtického rodu i na to, co dělají Schwarzenbergové dnes. 

Kdo jsou Schwarzenbergové?

Schwarzenbergové jsou česko-německo-rakouským šlechtickým rodem s bohatou historií. V dějinách Evropy sehráli významnou úlohu, stali se například princi ve Svaté říši římské a knížaty a vévody v Českém království.  V současnosti žijí Schwarzenbergové v Česku a Rakousku, část rodiny sídlí také v Holandsku a Toskánsku. Hlavou rodu je politik Karel VII. Schwarzenberg – nám známější pouze jako Karel Schwarzenberg. 

Historie rodu

Rod Schwarzenbergů pochází z Německa, prameny se o něm poprvé zmiňují v roce 1172. Nejvýznamnějším představitelem ve středověku byl Erkinger ze Seinsheimu, který koupil panství Schwarzenberg a začal se psát jako „Seinsheim ze Schwarzenbergu“. Pro svůj rod získal do zástavy několik českých hradů a měst. 

Prvním trvalým majetkem Schwarzenbergů v Čechách bylo panství Třeboň, které získal roku 1660 první schwarzenberský kníže Jan Adolf. Postupným nákupem a díky dědictví dosáhli Schwarzenbergové na rozsáhlé statky v jižních a severních Čechách (Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Netolice, Prachatice, Volary, Vimperk, Orlík). Významnou postavou rodu Schwarzenbergů byl také diplomat Karel Filip (1771–1820), který se zúčastnil se Bitvy národů u Lipska, kde byl poražen Napoleon Bonaparte. 

Na konci 18. století se česká část rodu rozdělila na dvě větve: hlubocko-krumlovskou a orlickou.

Z boháčů vyhnanci

Ještě před první světovou válkou vlastnily obě české větve rodu přes 175 000 hektarů půdy a Schwarzenbergové patřili mezi nejbohatší rody v Evropě. Provozovali lesní a rybniční hospodářství, doly pivovary, cukrovary, cihelny a další. Kromě toho vlastnili přes tucet zámků a hradů v Čechách, Německu a Rakousku. 

O třetinu svého majetku přišli v rámci tzv. pozemkové reformy v roce 1922. Stát od nich převzal 61 000 hektarů zemědělské a lesní půdy. Další rána přišla s druhou světovou válkou. Adolf Schwarzenberg, představitel hlubocko-krumlovské větve, musel pro své politické názory emigrovat. Německá policie jeho majetek samozřejmě zabavila. Po válce byl pak vydán zákon zvaný Lex Schwarzenberg – ten převedl veškerý nemovitý majetek hlubocko-krumlovské větve (tehdy oceněný na čtyři miliardy korun) do vlastnictví státu. 

I orlická část rodiny v čele s Karlem VI. Schwarzenbergem, která za druhé světové války zůstala v republice, o majetek přišla. Karel se před válkou přihlásil k české národnosti, a tak jeho zámek Orlík přešel pod německou nucenou správu. Později byl veškerý jeho majetek komunisty zestátněn. Také tato část rodiny nakonec v roce 1948 emigrovala.

Co se stalo s majetkem po roce 1989?

Chudší větev rodiny, orlická, získala svůj majetek po sametové revoluci zpět. Vlastní dnes zámek Orlík, zámeček v Čimelicích a několik dalších nemovitostí. Lex Schwarzenberg je však v platnosti dodnes, a tak nemovitosti hlubocko-krumlovské větve zůstaly státu a stále se o ně vedou rozsáhlé spory

Schwarzenbergové dnes

Karel Schwarzenberg (1937)

Český politik a čestný předseda TOP 09 je v současnosti hlavou rodu Schwarzenbergů. V jeho osobě se spojily obě větve rodu – synové Adolfa Schwarzenberga z hlubocko-krumlovské větve neměli mužského potomka, a tak jeden z nich, Jindřich, adoptoval Karla Schwarzenberga z orlické větve. Karel se začal politicky angažovat již během gymnaziálních studií, kdy žil s rodinou v Rakousku. Pomáhal československým uprchlíkům po invazi v roce 1968 a v roce 1984 se stal předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva. Po roce 1989 se vrátil do Čech a stal se kancléřem prezidenta Václava Havla. V roce 2013 se umístil na druhém místě v přímé volbě prezidenta. V současnosti žije na loveckém zámečku Dřevíč.

Karlova rodina

S manželkou Therese Schwarzenbergovou vychovali tři děti: Jana Nepomuka, Annu Carolinu a Karla Phillipa. Později se však ukázalo, že mladší syn je ve skutečnosti potomkem rakouského politika Thomase Prinhorna (který Karla Phillipa následně adoptoval). V roce 1988 se manželé Schwarzenbergovi rozvedli, ale zůstali přáteli. Po dvaceti letech se rozhodli opět vzít a svůj sňatek uskutečnili v tichosti na zámku Obermurau ve Štýrsku. 

Jejich syn Jan Nepomuk je lesník a správce rodového majetku v Rakousku a Čechách. Jejich dcera Anna Carolina žije i se svými dětmi v Rakousku. V letošním roce představila jako spolurežisérka na filmovém festivalu v Karlových Varech otevřený dokument Můj otec o Karlu Schwarzenbergovi.

Alžběta Pezoldová (1947)  

Je nevlastní sestrou Karla Schwarzenberga a potomkem hlubocko-krumlovské větve rodu. Vystudovala historii umění a archeologii. V roce 1970 se vdala za právníka Rüdigera von Pezold, s nímž má dvě dcery a pět synů. 

Od 90. let usiluje o vrácení rodového majetku hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů zestátněných roku 1947. Soudí se rovněž se svým nevlastním bratrem. Její otec Jindřich odkázal tři čtvrtiny svého majetku adoptivnímu synovi Karlovi a čtvrtinu majetku jí. Součástí jeho poslední vůle bylo, že dědici udělají vše pro opětovné získání hlubocko-krumlovského majetku. Alžběta tvrdí, že Karel v restitucích nevynaložil veškeré úsilí, nedodržel poslední přání otce a nemá tak na majetek právo. Zajímají vás české šlechtické rody? Podívejte se také na náš článek o Lobkowiczích.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Kulatý stůl

Druhá společná diskuze

Video záznam

Druhý Kulatý stůl byl ve znamení monarchie 21. století a poprvé proběhl s živým publikem v hledišti. Debata to byla vskutku zajímavá! Zazněly názory na českou šlechtu, cenu královské rodiny nebo pravomoce panovníka. Setkání se zúčastnilo pět odborníků.