Zajímá nás Váš názor

Článek

Monarchie má rozhodně své místo i v roce 2021. Proč?

Jedna třetina populace EU žije ve státech, které jsou monarchiemi. Celkem ve 12 zemích Evropy vládne korunovaná hlava. Kromě asi nejznámějšího Spojeného království Velké Británie a Severního Irska sem patří také některé z nejpokročilejších demokracií na světě – Dánsko, Norsko, Švédsko a Nizozemsko. A i když by se někomu mohlo zdát, že monarchie je jen přežitek z dob minulých, podle některých odborníků má nad republikami dokonce spoustu výhod.

Většina obyvatel evropských monarchií je pro jejich zachování a je s takovým uspořádáním státu spokojena. Například Profesor Robert Hazell (UCL Constitution Unit) řekl: „Monarchii odmítají mnozí nalevo jako feudální relikvii, ale není pochyb o jejím úspěchu. Některé z nejpokročilejších demokracií na světě jsou také monarchie. Průzkumy veřejného mínění v těchto zemích pravidelně ukazují, že 60 až 80% lidí si přeje udržet monarchii – jde o hodnocení popularity, za které by politici zemřeli.“

Co stojí za touto popularitou monarchie? Podle odborníků to může být například fakt, že prezidenti a premiéři přicházejí a odcházejí, zatímco monarcha může vládnout po celá desetiletí. Monarchie proto poskytuje určitou stabilitu a kontinuitu v rychle se měnícím globalizovaném světě. Pro panovníka také může být také snazší symbolizovat politickou neutralitu, než pro prezidenta se stranickou politickou minulostí. Podle studie https://faculty.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2020/02/Symbolic_Unity_Monarchies_Republics.pdf profesora Maura F. Guilléna z Pensylvánské univerzity pak také monarchie v porovnání s republikami chrání ve větší míře vlastnická práva občanů tím, že snižují účinky vnitřních konfliktů, funkčních období a diskreční pravomoci exekutivy. To podle studie ve výsledku promítá do vyššího HDP na obyvatele a vede k vyšší životní úrovni lidí v zemi. 

České království

Není to tak dávno, kdy jsme také byli monarchií, a to od 13. století až do roku 1918, tedy do vzniku Republiky Československé. Královský titul byl sice některým přemyslovským knížatům udělován i dříve, ale z Českého knížectví se dědičné království stalo až v roce 1212 díky Zlaté bule sicilské.  Připomeňme, že na českém královském trůnu vládly dynastie Přemyslovců, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové a Habsburko-Lotrinkové. A pokud by bylo České království zachováno dodnes, na českém trůnu by seděl prvorozený syn bývalého rakouského, českého a uherského korunního prince Oty a vnuk posledního rakouského císaře, uherského a českého krále Karla I – Karel Habsbursko-Lotrinský, kterému je nyní 60 let. Ve světle aktuálních událostí na české politické scéně pak vyvstává otázka, zda by přece jen nebylo lepší, kdyby čeští občané měli v čele své země opět monarchu, který by zemi sjednotil a stabilizoval.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Kulatý stůl

Druhá společná diskuze

Video záznam

Druhý Kulatý stůl byl ve znamení monarchie 21. století a poprvé proběhl s živým publikem v hledišti. Debata to byla vskutku zajímavá! Zazněly názory na českou šlechtu, cenu královské rodiny nebo pravomoce panovníka. Setkání se zúčastnilo pět odborníků.