Gala koncert pro arcibiskupství

v jedinečné dramaturgii A. Plachetky a F. Klisoviće

Článek

Prohlášení ČKI k jeho financování

Během prvního roku fungování Českého královského institutu vzrostla jeho sledovanost i obliba. Zároveň s tím však vyvstaly některé otázky z řad široké veřejnosti, které se mohly zdát nezodpovězené. Jednou z těch nejčastějších je věc financování ČKI. Institut se tak rozhodl vydat krátké prohlášení.

“ČKI je neziskovou, nepolitickou organizací. Jako taková je financována výhradně ze soukromých finančních zdrojů. Jednoznačně tak odmítáme spekulace o tom, že je ČKI financován z dotací, fondů, ze strany státu nebo politiků.” Upřesnil ředitel ČKI, JUDr. Zdeněk Prázdný. Český královský institut vznikl jako nezisková organizace, jejíž cílem je přiblížit myšlenku monarchie a ukázat, jak by mohla naše společnost fungovat v případě, že by nebyla republikou v čele s voleným prezidentem, ale stala se konstituční monarchií, ve které by byl formální hlavou státu nepolitický panovník s dědičným právem na český trůn.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články