Poslechněte si podcast Hradní harašení

vstupte do fascinujícího světa monarchie

Článek

Největší evropské království je zalité sluncem. Poznejte Španělsko! – 2. část (2/4)

Slunečné počasí je jedna věc, ale co se týče historie, zas tak zalitá sluncem nebyla. Španělské království si prošlo celou řadou hrůz a možná právě to jeho obyvatele naučilo vnímat každý den pozitivně. Nahlédněte s námi do minulosti.

Vrtkavá historie Španělska

Už pět tisíc let zpět žily na území Španělska první kmeny keltského a iberského původu. Ve třetím století př. n. l. však začal o tuto krásnou oblast nelítostný boj.

Jako první ovládli celý Pyrenejský poloostrov Římané. U nich ale nezůstalo a podoba španělského území se neustále měnila pod útoky dobyvatelů ze strany germánských Vizigótů a Svébů. Když však Pyrenejský poloostrov ovládli Maurové, bylo potřeba jednat a nenechat Španělsko v rukou muslimských válečníků. A tak začalo znovudobývání poloostrova křesťany – tzv. Reconquista. Tyto boje trvaly až do 15. století, kdy jako poslední Španělé osvobodili Granadu.

Vznik Španělského království

Prvním španělským králem byl Karel I. (1516–1556), jenž po smrti své matky, královny Jany I. a svého dědy, aragonského krále Ferdinanda II. sjednotil Aragonské, Kastilské a Leónské království s Barcelonským hrabstvím a ostrovem Mallorca a stal se králem španělským. Vedle Habsburků se na trůnu následně vystřídaly tři rody: Bourboni, Bonapartové a Savojové. V současnosti vládne dynastie Bourbonů v čele s králem Filipem VI.

V době vlády Karla I. a jeho syna Filipa II. se stalo Španělsko nejmocnější zemí západní a střední Evropy. Období vlády Karla I. a Filipa II. se proto označuje jako zlatý věk ve Španělsku. Mocenské postavení Filipa II. bylo založeno především na bohatství, které dovážely do země tzv. stříbrné konvoje z nově objevených zámořských zemí (Ameriky), a na rozsahu habsburských držav (území pod vládou monarchy).

Čtěte také: Habsburkové 1. díl: Vznik Habsburské monarchie.

Události, které otřásly Španělskem

  • Koncem 16. století ale Španělsko opět zaplakalo, když se objevil obávaný osmanský pirát Chajruddín Barbarossa a odvlekl do otroctví v Alžíru mnoho Španělů včetně Miguela de Cervantese.
  • V 18. století proběhly po smrti krále Karla II. války o španělské dědictví, protože nástupnický trůn zanechal bez dědice (vymřela španělská větev Habsburků).
  • V 19. století se pak o slovo přihlásil francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte a na španělský trůn dosadil svého bratra Josepha. Navíc probíhaly boje mezi monarchisty a republikány, což vedlo dokonce k tomu, že v letech 1873–1874 existovala ve Španělsku tzv. 1. republika.
  • 20. století začalo poklidně, ale politická krize nastolila nejprve diktaturu Miguela Primo de Rivery (španělský generál), což vedlo k vypuknutí občanské války, a následně nastoupil diktátor a generál Francisco Franco, který během války a po ní nechal popravit kolem 180 000 lidí. Hrůzovláda skončila až jeho smrtí v roce 1975. Poté se Španělsko stalo konstituční monarchií, jak již za své vlády rozhodl poslední diktátor.

Španělské tradice z hlediska historie

Býčí zápasy neboli korida se na území Španělska objevily v 1. století a jejich podoba se během let měnila. První moderní korida se konala v Madridu v roce 1726. V současné době jsou býčí zápasy na některých místech zakázány, ale někde ještě stále probíhají.
Vedle toho proslulý španělský tanec flamenco se poprvé objevil až v 15. století a jeho kolébkou je španělská provincie Andalusie, kde jej poprvé tančily cikánské ženy.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články