Gala koncert pro arcibiskupství

v jedinečné dramaturgii A. Plachetky a F. Klisoviće

Článek

Šternberkové pod drobnohledem: Diana Phipps Sternbergová

Mezi českými šlechtickými rody zaujímají Šternberkové přední místo. Jedná se o jeden z nejstarších a nejrozvětvenějších aristokratických rodů u nás. V současné době bychom potomky členů rodu osmicípé hvězdy, která již od středověku vévodí jejich erbu, našli na několika sídlech v Čechách. Hlavou častolovické větve rodu je dnes Diana Phipps Sternbergová. Co o ní víme?

Šternberkové – rod s betlémskou hvězdou v erbu

Diana Phipps Sternbergová pochází ze starého moravského a českého šlechtické rodu Šterneberků (německy Sternberg) vzniklým ve 12. století, který si udržel významné společenské postavení až do 20. století.

Za prvního předka rodu je považován Diviš z Divišova a kolem 13. století se zmiňuje jako hlavní představitel rodu Zdeslav, který založil hrad Český Šternberk. Podle jeho tří synů (čtvrtý zemřel bezdětný) se rod Šternberků rozdělil na tři větve – Šternberkové na Moravě, Holičtí ze Šternberka a Konopišťští ze Šternberka.

O šlechtických rodech obecně: Jak vznikly a kam se ztratily české šlechtické rody?

Život Dianny Phipps Sternbergové

Diana Franziska Alice Mary Guadeloupe Sternbergová se narodila 22. února 1936 ve Vídni, avšak již záhy se s rodiči přesunula na rodové statky do Čech.

Její otec, Leopold Sternberg (1896–1957) byl dědicem panství Zásmuky a Častolovice, které převzal po smrti svého otce v roce 1937 a žil zde společně se svojí manželkou Cecilií, rozenou hraběnkou Reventlow-Criminil (1908–1983). Právě zde, na zámku v Častolovicích nedaleko Hradce Králové prožila Diana první roky svého dětství.

Dětství plné přesunů

Jelikož její vlastenecky smýšlející otec byl jedním z aristokratů, kteří podepsali tři deklarace české šlechty v době mnichovské dohody a vzniku Protektorátu Čechy a Morava, prožila Diana s rodiči období druhé světové války v Praze, jelikož zámek v Častolovicích se dostal pod německou nucenou správu.

V roce 1945 se tehdy devítiletá Diana s rodiči vrátila do Častolovic, aby odsud musela ve svých dvanácti letech opět odejít, tentokrát na podstatně delší dobu. 

Emigrace mimo Evropu a úmrtí v rodině

Po komunistickém převratu v roce 1948 rodina emigrovala přes Francii do Spojených států, kde se na čas usadila v New Yorku a na Floridě, aby nakonec zakotvila na Jamajce. Tam rodina žila v domě Tan-Y-Bryn, kde Dianina matka Cecilie vyráběla originální keramické figurky a šperky.

Diana krátce pracovala v bance ve Washingtonu a absolvovala zde také sekretářský kurz. Cestovala rovněž po Evropě, kde měla možnost se setkat s řadou rodinných známých a příbuzných. V Paříži se pak seznámila se svým budoucím manželem, americkým hudebníkem Henrym Ogdenem Phippsem (1931–1962), které si vzala v dubnu 1957 na Jamajce a společně pak žili v New Yorku.

V listopadu 1957, několik měsíců po obřadu, na Jamajce zemřel Dianin otec Leopold. Několik let nato v roce 1962 bohužel zemřel i její manžel Henry a z manželství Dianě zůstala jen dcera Alexandra, která dnes žije v Rakousku. Dianina matka Cecilie odešla do Velké Británie, kde zemřela v roce 1983. 

Mezi Londýnem a Prahou

Po smrti manžela se Diana s dcerkou v roce 1964 odstěhovala do Anglie, kde se živila jako bytová designerka. Je také autorkou knihy Luxus, který si můžete dovolit (v originále Affordable splendor).

V Londýně žila až do sametové revoluce, ačkoliv již předtím navštívila Československo a seznámila se prostřednictvím Karla Schwarzenberga s manželi Havlovými. V roce 1990 se vrátila do vlasti, kde pomáhala Olze Havlové s renovacemi interiérů na Pražském hradě a na zámku v Lánech. V té době bydlela na Pražském hradě a žila mezi Londýnem a Prahou. Společně s Olgou Havlovou, ke které jí poutal velmi blízký přátelský vztah, založila Výbor dobré vůle.

Šternberkové mají svůj majetek zpět – v rukou Diany

V roce 1992 pak přišla restituce a Diana získala zpět rodová sídla v Zásmukách a Častolovicích, obě v neutěšeném stavu. V současné době žije na zámku v Častolovicích, který zrekonstruovala a zpřístupnila jeho reprezentativní část veřejnosti. Zájmy Diany Sternbergové se odrážejí i v charakteru sídla, a to nejen v interiérech, kde využila své zkušenosti s bytovým designem, ale také v zahradě, která zámek obklopuje. 
Diana Phipps Sternbergová udržuje kontakty i s dalšími příslušníky české šlechty, jejím sousedem je například František Kinský z Kostelce nad Orlicí avšak nutno říci, že právě ona je poslední příslušnicí častolovické větve rodu Šternberků a dnes postupně svoje statky předává dceři a svým vnoučatům.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Sociální sítě

Nejčtenější články