Poslechněte si podcast Hradní harašení

vstupte do fascinujícího světa monarchie

Článek

Vatikán: nejmenší stát světa, který vládne celé katolické církvi

Absolutní monarchie, jejíž pravidla se ale vymykají všem státům na světě. Vítejte v miniaturním Vatikánu, kde je papež nejen duchovním vůdcem, ale také panovníkem. Pojďte s námi porozumět jedinečné formě monarchie, která nemá ani 500 obyvatel, ale každý rok ji navštíví miliony lidí z celého světa.

Tuhle zemi zvládnete obejít pešky kolem dokola za zhruba 40 minut. Přesto se na tento ministát upírají oči celého světa: Vatikán je sídlem papeže a také obrovského kulturního a historického bohatství. Ačkoli je tak malinký, má všechny náležitosti běžného státu: vládu, která vydává zákony, panovníka, policii, vlastní vězení, banky, poštovní známky a dokonce internetovou doménu nejvyššího řádu: .va (oficiální stránky státu najdete na www.vatican.va).

Seznamte se aneb základní fakta

Hlavní město: Vatikán

Počet obyvatel: 453  

Rozloha: 0,49 km²

Náboženství: katolíci

Státní zřízení: absolutní monarchie a volená teokracie

Jazyky: latina, italština

Hlava státu: papež František

Měna: euro

Jak Vatikán vznikl?

Vatikánu předcházel Papežský stát, který se rozkládal na většině území dnešní Itálie od 8. století do roku 1870. Během 19. století a sjednocování Itálie se postupně skoro celý rozpadl, až po nájezdu Italů v roce 1870 zůstal papeži Piu IX. jen pahorek pod Vatikánem.

Papež však odmítl legitimitu Italského království a po něm ještě šest dalších. Situaci vyřešil až Benito Mussolini a v roce 1929 podepsal s papežem Gasparrim Lateránské dohody mezi Svatým stolem a Italským královstvím. Podle dohody byl Vatikán uznán nezávislým a suverénním státem s papežem jako jeho hlavou, za což na oplátku Gasparri uznal Itálii legitimním státem a slíbil, že zůstane politicky neutrální. 

Jak funguje politický systém ve Vatikánu?

Centrální institucí a sídlem papeže je takzvaný Svatý stolec. Je to nejvyšší orgán katolické církve, jehož správní aparát tvoří tzv. Římská kurie – komplex orgánů a úřadů, který zajišťuje hladké fungování katolické církve. Papež svěřuje Římské kurii také praktické řízení politických a hospodářských záležitostí Vatikánu

Nejvyšším výkonným orgánem Svatého stolce je Státní sekretariát, zatímco další oblasti, převážně spojené s církevní agendou, spadají pod 16 dikastérií (ministerstev), 3 soudy a další úřady. O reprezentativní a pořádkovou funkci se ve Vatikánu stará Švýcarská garda.

Jakou úlohu hraje papež?

Papež v sobě snoubí dvě role: hlavu katolické církve a zároveň hlavu státu Vatikán. Má nejvyšší rozhodovací pravomoci ve všech záležitostech týkajících se Vatikánu. Jeho autorita je nedotknutelná. Vatikán má sice vládu skládající se z kardinálů, papež ale může jakékoli její rozhodnutí zrušit a nahradit svým. 

Státním zřízením Vatikánu je proto absolutní monarchie, a tudíž se tento stát například nemůže stát součástí Evropské unie. Ta totiž přijímá pouze demokracie. Vatikán je jediným státem na světě, kde je absolutní monarcha volený a nemá dědičné právo.

Jak probíhá volba papeže?

Papeže nelze z funkce odvolat, může buď sám abdikovat, nebo jeho úřad končí jeho smrtí. Proces volby nového nástupce se nazývá konkláve. Nového papeže volí kardinálové, kteří se sjíždí z celého světa a shromažďují se v Sixtinské kapli. Každý z přítomných kardinálů dává hlas svému favoritovi na bílém lístku. Přitom před Bohem slibují zachovat absolutní tajnost hlasování.

Poté, co všichni kardinálové odevzdají své hlasy, se lístky vyhodnotí. Pokud žádný z kandidátů nezíská potřebnou dvoutřetinovou většinu, jsou lístky spáleny a do komína se přidá chemikálie, která vytváří bílý dým. Tím kardinálové oznamují světu, že volba papeže ještě neproběhla. Pokud některý z kardinálů dvoutřetinovou většinu získá, musí volbu přijmout, vybrat si své papežské jméno a požehnat světu ze slavného balkonu baziliky svatého Petra.

Kdo jsou obyvatelé Vatikánu?

Vatikán má oficiálně necelých 500 obyvatel. Tvoří je nunciové (diplomaté v jiných zemích), kardinálové, úředníci a členové Švýcarské gardy (vatikánské armády). Není možné, aby se někdo občanem Vatikánu narodil. Tento status rozdává pouze papež a to pouze těm, kteří pracují pro Svatý stolec. Při ukončení pracovního poměru může papež občanství zase odebrat. Vatikán tedy jako jediný stát na světě nemá stálou populaci. 

Jaké kulturní a historické poklady Vatikán ukrývá?

Bazilika svatého Petra: Je největší kostel v Evropě, jeho kupole měří více než 135 metrů. Do baziliky se vejde až 60 000 lidí. Podle legendy stojí na místě, kde byl ukřižován a pohřben apoštol Petr. Původní bazilika zde vznikla už ve 4. století před n. l., ta současná byla dokončena v 17. století. Uvnitř se nachází umělecké poklady jako Michelangelova Pieta a dómy s freskami.

Sixtinská kaple: Tato kaple je známá především pro úžasné fresky od nejlepších renesančních umělců. Nejslavnější je výzdoba stropu a vyobrazení Posledního soudu, které ztvárnil Michelangelo. Na výzdobě Sixtinské kaple pracoval celé čtyři roky.

Svatopetrské náměstí: Je to prostorné náměstí před bazilikou svatého Petra, které bylo také postavené v 17. století. Nachází se zde celkem 284 dórských sloupů a 140 obřích soch světců. Uprostřed náměstí stojí 331 tun těžký obelisk z doby císaře Kaliguly, který je podle mnoha věřících pozůstatkem Svatého kříže. Náměstí lemuje rozsáhlé podloubí, jež má demonstrovat otevřenou náruč církve.

Věděli jste, že…?

  • Ve Vatikánu není jediná nemocnice.
  • Na území státu mohou řídit auto pouze ti, kteří mají vatikánské občanství.
  • Bankomaty ve Vatikánu vám nabídnou instrukce v latině. 
  • Najdete zde nejkratší železniční trať na světě. Měří jen 300 metrů a používá se k přepravě zboží.
  • První papežové vůbec nesídlili ve Vatikánu. Až do 14. století byl sídlem papeže Lateránský palác v jižním Římě.
  • Podle statistik jsou obyvatelé Vatikánu největší konzumenti vína na světě. Vypijí 74 litrů krve Kristovy ročně, což je dvakrát více, než kolik vína vypijí Francouzi. 
  • Vatikán má své vlastní noviny, rozhlas i televizi… a taky fotbalový tým. 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články