Poslechněte si podcast Hradní harašení

vstupte do fascinujícího světa monarchie

Článek

Regent – kdo to je a kdy nastupuje do funkce

Jsou chvíle, kdy panovník nemůže vládnout a o prozatímní správu státu se musí postarat někdo jiný. A právě v tuto dobu bývá zvolen regent, který zastupuje panovníka při řešení královských povinností, než se on bude moci opět ujmout vlády. Kdo se může stát dočasným vládcem monarchie a které historické osobnosti si vyzkoušely, co obnáší regentství?

Kdo je regent

Regent neboli zástupce panovníka přebírá správu panství nebo celé říše v okamžiku, kdy král (královna) nemůže vykonávat svůj úřad. Nejčastěji se tak děje ze tří důvodů:

  • dědičný následník trůnu je dosud nezpůsobilý vládnout (nezletilost, vážná nemoc nebo nepřítomnost),
  • po smrti krále ještě není znám budoucí monarcha,
  • je potřeba najít nového vladaře (např. při změně republiky na monarchii).

Období regentství může trvat několik měsíců i let. Jako příklad můžeme uvést Maďarsko, které se stalo po rozpadu Rakouska-Uherska a po porážce komunistů královstvím (1920), v jehož čele stál až do roku 1944 regent – admirál Miklós Horthy.

V období feudalismu byli regenty nazýváni též nejvyšší úředníci. Například v českých zemích byl jako regent označován zemský hejtman nebo vrchní správce šlechtického panství.

Kdo se může stát regentem

Regentem může být člen panující královské dynastie (například dospělý korunní princ, manžel panovnice, královská vdova či strýc nezletilého krále) nebo osoba, kterou zvolí nově vzniklé Ústavodárné shromáždění při založení monarchie.

V nově vzniklé monarchii má regentská vláda (v čele s Ústavodárným shromážděním –  komisí), kterou obvykle volí Parlament, na starosti vypracování nové Ústavy, přijetí nového zákona o státních symbolech, jednání o podmínkách převzetí trůnu a jeho následnou realizaci a úpravu pravidel pro volby do Senátu a Poslanecké sněmovny.

Významná období regentství

V historii nebylo regentství ojedinělým jevem, ba naopak, někteří regenti (princové a knížata) zastávali svůj úřad poměrně dlouhou dobu. Z významných regentů můžeme jmenovat například tyto:

Jméno regentaZeměObdobí regentstvíKoho zastupoval
Filip II., vévoda OrleánskýFrancouzské království1715–1723 (9 let)nezletilého Ludvíka XV.
Princ Jiří IV. AnglickýSpojené království1811–1820 (10 let)svého otce Jiřího III., který onemocněl porfyrií
Princ Luitpold BavorskýBavorské království1886–1912 (27 let)nejprve Ludvíka II. zbaveného svéprávnosti a později Otu I., který onemocněl trudnomyslností
Karel BelgickýBelgické království1944–1950 (7 let)svého staršího bratra Leopolda III., protože byla zpochybněna jeho role během druhé světové války a stejně tak manželství s Marií Lilian Baelsovou

JUDr. Zdeněk Prázdný, ředitel Českého královského institutu, promluvil v krátkém videu o přechodu republiky na monarchii: Jak dlouho by trval přechod z republiky na monarchii?

O regentství padlo slovo také u prvního Kulatého stolu.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články