Gala koncert pro arcibiskupství

v jedinečné dramaturgii A. Plachetky a F. Klisoviće

Profil

Medailonky

PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.​

Vystudovala dějepis a základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Pavel Fabini

V roce 2012 úspěšně zakončil magisterské studium historie a politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.