Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Profil

PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.

Historička

Vystudovala dějepis a základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Za svou diplomovou práci o Přemyslu Otakarovi II. získala v roce 2002 Bolzanovu cenu. V roce 2010 na UK v Praze obhájila  disertační práci.

Po absolutoriu pracovala na Gymnáziu Přípotoční v Praze, v letech 2008–2015 pak na Literární akademii (Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého), kde vedla Katedru společenských věd a později vykonávala funkci studijní prorektorky. V letech 2017–2019 vyučovala na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze, kde rovněž zastávala funkci zástupkyně ředitele pro vzdělávací program. Pedagogické činnosti se věnuje i nadále, aktuálně učí na gymnáziu v Praze.

Jako vědecká pracovnice působila několik let v Historickém ústavu Akademie věd ČR. Zabývá se obdobím vrcholného středověku, problematikou historického vědomí, česko-rakouskými a česko-polskými vztahy a tématem „film a dějiny“. Vydala monografie 26. 8. 1278 – Moravské pole. Poslední boj zlatého krále (2006) a Zlatý král a chudý hrabě. Přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský v historické tradici (2012). Jako spoluautorka i redaktorka se podílela na řadě odborných knih, v poslední době např. na knize Místa paměti v procesu formování moderního českého národa (2021).

Publikuje v odborném a kulturním tisku a příležitostně spolupracuje s rozhlasem a televizí. Nejnověji participovala na mezinárodním televizním projektu Der Aufstieg der Habsburger – Schlacht am Marchfeld (koprodukce Interspot Film, ORF, ČT, ZDF-ARTE). Rakouská premiéra dokudramatu o střetu mezi Rudolfem I. Habsburským a Přemyslem Otakarem II. proběhla 6. ledna 2022.

Václava Kofránková se soustavně věnuje popularizaci historie. Je spoluautorkou několika popularizačních knih, například Záhady Českých dějin (2005), Největší Čech (2005) a Osudy českých králů a královen (2013). Průběžně spolupracuje s nakladatelstvím PRÁH jako odborná redaktorka historické literatury pro mládež – oceňovaná publikace Historie Evropy. Obrazové putování (2011), knihy Ludmila, Václav a Boleslav (2013), Hus a Chelčický. Příběh jejich doby (2014), Praha v srdci (2015) a Karel IV. – ilustrovaný život a doba (2016). Pořádá přednášky pro veřejnost v oborech historie a umění a jako průvodkyně spolupracuje s uměleckou cestovní kanceláří. Mezi její záliby patří výtvarné umění, opera a film, cestování a turistika. Miluje přírodu – zvířata všeho druhu, hory a moře.