Poslechněte si podcast Hradní harašení

vstupte do fascinujícího světa monarchie

Článek

Ekonomika Spojeného království: historie a zajímavosti

To, že Brexit znamenal pro ekonomiku Spojeného království Velké Británie a Severního Irska změny spíše k horšímu, zaznamenal asi každý. V článku se dozvíte, jaký byl historický vývoj ekonomiky ve Spojeném království nebo v čem nás může tato monarchie po ekonomické stránce inspirovat.

Historie ekonomiky Spojeného království

Historie ekonomiky Spojeného království je bohatá. Pojďme se společně podívat na klíčové události, které ovlivnily i současnost. 

Historie Spojeného království zahrnuje období kolonialismu, průmyslové revoluce a dlouhodobý vliv na globální politiku a ekonomiku. Česká republika byla zase součástí bývalého Československa a prošla transformací z centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku po pádu komunistického režimu v roce 1989.

  • Průmyslová revoluce (18. a 19. století)

Kapitalismus, agrární revoluce nebo rozvoj manufaktur. To vše napomohlo tomu, aby právě v Anglii započala a vzkvétala průmyslová revoluce. Tento přechod od tradičního zemědělství a ruční výroby k průmyslové výrobě a mechanizaci vedl k vzniku továrních měst, rozvoji železnice a značnému ekonomickému růstu.

  • První světová válka (1914–1918)

Během první světové války byla britská ekonomika mnohem více orientována na válečnou výrobu. To zahrnovalo zvýšenou produkci vojenského materiálu, munice, lodí a dalšího vybavení pro válečné účely. V důsledku válečné produkce a poptávky po materiálech vzrostla inflace, což mělo neblahý vliv na ceny a životní náklady. Zvýšily se také daně. 

Meziválečné období (mezi světovými válkami)

Po první světové válce čelilo Spojené království velkým ekonomickým výkyvům, včetně vysoké nezaměstnanosti a dluhů. Došlo také k obnovení průmyslu a výstavbě nové infrastruktury.

Druhá světová válka (1939–1945)

Podobně jako v první světové válce byla ekonomika přeorientována na válečnou výrobu. Spojené království využívalo program Lend-Lease Act (zákon o půjčce a pronájmu), ze kterého získávalo materiální pomoc od USA. Tato pomoc sehrála klíčovou roli při obnově ekonomiky a vojenských sil. Druhá světová válka vedla logicky i k nadměrnému zadlužení Spojeného království.

Období po druhé světové válce 

Spojené království bylo po válce postiženo válečnými škodami, a proto byla nutná rozsáhlá obnova infrastruktury, průmyslu nebo třeba obydlí. Výzvy a změny, které přinesla (nejen) druhá světová válka, ovlivnily formování poválečné ekonomiky, sociální politiky a mezinárodního postavení Spojeného království.

Privatizace (80. a 90. léta)

V 80. a 90. letech 20. století byla privatizována řada státních podniků, včetně těch, které byly zaměřeny na energetiku či dopravu. I to pomohlo ke stabilnější ekonomické situaci Spojeného království. 

  • Boom a finanční krize (konec 20. a začátek 21. století)
  • Ve druhé polovině 90. let a na začátku 21. století zažila britská ekonomika finanční boom. V roce 2008 však postihla celý svět a Spojené království nevyjímaje finanční krize. To vedlo k recesi a potřebě národních ekonomických opatření.
  • Brexit (od referenda v r. 2016)
  • Když po referendu v červenci roku 2016 bylo jasné, že Británie definitivně vystoupí v roce 2020 z Evropské unie (Brexit), leckdo zřejmě netušil, jak neblahé to bude mít důsledky i pro tamní ekonomiku. Podle ekonomů Spojené království tratí 100 miliard liber ročně (v přepočtu 2,7 bilionu korun), přičemž dopady Brexitu zahrnují například mnohem méně investorů či nedostatek pracovních sil. To vše je pro Spojené království nové.

Brexit: víte, že… 

Brexit nadobro ukončil pohyb zboží a osob mezi Spojeným královstvím a EU. Nové obchodní vztahy, zejména roku 2021, přinesly například dodatečné celní a byrokratické procedury, což má dopady na obchodní toky a dodavatelské řetězce.

V čem se můžeme inspirovat?

Spojené království klade velký důraz například na podporu podnikání a tzv. start-upů, růst a výhodnější podmínky pro začínající podnikatele je tam tak určitě snadnější, než v Česku.

Inspirací nám může být i zápal do zelenější budoucnosti, ve kterém spočívá kladení důrazu na udržitelnost a ochranu životního prostředí ve veřejné i podnikatelské sféře. 

Britská ekonomika je převážně orientována na poskytování služeb. Ty tvoří významnou část HDP, a to zejména v oblasti finančních, profesních a obchodních služeb.
Spojené království má jednu z největších ekonomik na světě s významným vlivem ve světovém obchodě a finančních trzích. V porovnání s ním má Česko ekonomiku menší,  ale v rámci střední Evropy patří mezi významné hráče.

Britská ekonomika se označuje také jako anglosaská a je tvořena ekonomickými složkami Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články