Zajímá nás Váš názor

Děkujeme za registraci

Váš kontakt jsme uložili do naší databáze. Vysílání kulatého stolu vám připomeneme.

Kulatý stůl

Druhá společná diskuze

Video záznam

Druhý Kulatý stůl byl ve znamení monarchie 21. století a poprvé proběhl s živým publikem v hledišti. Debata to byla vskutku zajímavá! Zazněly názory na českou šlechtu, cenu královské rodiny nebo pravomoce panovníka. Setkání se zúčastnilo pět odborníků.