Gala koncert pro arcibiskupství

v jedinečné dramaturgii A. Plachetky a F. Klisoviće

Děkujeme za registraci

Váš kontakt jsme uložili do naší databáze. Vysílání kulatého stolu vám připomeneme.