Český královský institut

Účelem institutu je nepolitická, vědecká
a publikační činnost směrující k propagaci monarchistických myšlenek.

Český královský institut

Účelem institutu je nepolitická, vědecká
a publikační činnost směrující k propagaci monarchistických myšlenek.

Naše vize

Propagovat vznešenou myšlenku monarchie

Společenská setkání

Přednášky a odborné diskuze

Připravujeme pravidelná setkání, takzvané „kulaté stoly“, za které usednou odborníci a budou diskutovat na daná témata.

Vydavatelská činnost

Ediční plán

Pracujeme na vydávání odborných publikací a podporujeme jednotlivé autory.

Vlastní výzkum

Výzkumná témata

Zadáváme a podporujeme výzkumy v oblasti historie, genealogie a jiných odvětví, které souvisejí s monarchistickým státním uspořádáním.

Království

V Evropě je 12 monarchií

Na mapě červenou barvou.

Státy: Belgie, Dánsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království

Mikrostáty: Lichtenštejnsko, Monako

Specifické případy mezi mikrostáty:

Vatikán (teokratická monarchie)

Andorrské knížectví (diarchie – hlavou státu francouzský prezident a biskup diecéze Urgell)

Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě

Náš blog

Píšeme pro vás

Newsletter

Od listopadu budou pravidelné debaty u kulatých stolů a jiné akce

Chci vědět o novinkách CKI