Koncert pro obnovu kaple Navštívení Panny Marie

zveme vás na kulturní akci, která má přesah

Článek

Daniel Landa hovoří o významu české koruny

Myšlenka monarchie, a tedy smýšlení Českého královského institutu začalo rezonovat i s některými osobnostmi na české scéně. Jedním z nich je Daniel Landa, který o významu české koruny nahrál krátké video. Jaký v ní vidí základní přínos a co pro něj koruna česká znamená? 

Obecně – co je to koruna a její symbolika

Koruna představuje nejen drahocenný klenot, který se třpytí na hlavách panovníků, ale zejména je symbolem důstojnosti a vlády jednotlivce nad určitým územím nebo národem.

V České republice byli králové korunováni svatováclavskou korunou, což je nejstarší a nejvýznamnější část českých korunovačních klenotů. Je zasvěcena svatému Václavovi a spolu s korunovačním žezlem a jablkem je uchovávaná v tzv. korunní komoře nad svatováclavskou kaplí katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Pověst praví: každý člověk, který není oprávněn korunu nosit, ale nasadí si ji na hlavu, do roka zemře. To se stalo osudným Reinhardu Heydrichovi, který pár měsíců poté v roce 1942 zemřel na následky atentátu.

14 hodnot české koruny

Princip české koruny spatřuje Daniel Landa ve čtrnácti hodnotách, které mají především duchovní charakter:

 1. Moudrost
 2. Zdraví
 3. Pravda
 4. Jednota
 5. Radost
 6. Píle
 7. Čest
 8. Statečnost
 9. Spravedlnost
 10. Šlechetnost
 11. Pokora
 12. Věrnost
 13. Síla
 14. Láska

„Jen ten, kdo odpovídá těmto hodnotám, má (duchovní) právo nasadit si tuto korunu na svou hlavu.“

Význam koruny

Koruna podle Daniela Landy symbolizuje kruh úplnosti, v němž přebývá mír, tedy bůh. A kruh úplnosti má spojovat, stejně jako král má spojovat svůj lid. Z toho vyplývá, že pozice krále není ani tak funkcí, nýbrž posláním.

Daniel Landa o české koruně a jeho významu na YouTube

„Video vzniklo z iniciativy Institutu a jako interpreta myšlenky jsme zvolili Daniela Landu, protože nikdo jiný by toto sdělení nedokázal předat lépe,“ doplnil JUDr. Zdeněk Prázdný, ředitel Českého královského institutu.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Má monarchie v 21. století místo?

Zkoumáme – debatujeme – vzděláváme

Sdílejte článek:

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články

Blog

Další články

Kategorie blogu

Autoři

Sociální sítě

Nejčtenější články