Zajímá nás Váš názor

Čeští králové puvodni

Historie českého království

Které osobnosti sehrály rozhodující úlohu při vzniku a prvních staletích existence českého státu až po současnost.

Čeští králové

Kompletní seznam českých panovníků

Kdo vládl na českém území od roku 885 až do vzniku první republiky v roce 1918?

Vydejte se na chvíli do dávných dob a zjistěte, které známé rody a dynastie se vystřídaly na českém trůnu během jednoho tisíciletí a kteří čeští panovníci sehráli rozhodující úlohu v naší historii. 

Jak jistě víte, prvními panovníky českých zemí byli Přemyslovci v čele s Bořivojem, zakladatelem dynastie. Ale vybavíte si, kdy se u nás chopili moci Jagellonci? Kdy byly české země v rukou Marie Terezie a který král byl posledním českým panovníkem?

Přehled českých panovníků zahrnuje pořadí, v jakém vládli, zda se jednalo o knížete, nebo krále, rok jejich narození a úmrtí, dobu vlády a v jakém dynastickém vztahu panovníci byli. V uvedeném výčtu se nachází pouze panovníci Česka, nikoliv osobnosti ze Sámovy říše, která předcházela Velkomoravské říši, ani prezidenti Československa a České republiky.

pořadíPřemyslovcičeskýdatumdoba vládydynastický vztah
osobyvládyknížekrál*
1 1 Bořivoj I.   852/855 888/889 885-888 zakladatel dynastie
2 2 Spytihněv I.   875 915 894-915 syn Bořivoje I.
3 3 Vratislav I.   cca 888 921 915-921 syn Bořivoje I.
4 4 sv. Václav ano   cca 907 935 921-935 syn Vratislava I.
5 5 Boleslav I.   cca 915 972 935-972 syn Vratislava I.
6 6 Boleslav  II.   cca 935 999 972-999 syn Boleslava I.
7 7, 10 Boleslav III.   neznámo 1037 999-1002, 1003 syn Boleslava II.
8 8 Vladivoj ano   neznámo 1003 1002-1003 patrně Piastovec, Přemyslovec po přeslici
9 9, 12, 14 Jaromír ano   neznámo 1035 1003, 1004-1012, 1034-1035 syn Boleslava II.
10 11 Boleslav Chrabrý IV.   966/967 1025 1003-1004 Piastovec, vnuk Boleslava I.
11 13 Oldřich ano   neznámo 1034 1012-1034 syn Boleslava II.
12 15 Břetislav I.   1002/1005 1055 1035-1055 syn Oldřicha
13 16 Spytihněv II.   1031 1061 1055-1061 syn Břetislava I.
14 17 Vratislav II. I. neznámo 1092 1061-1085, 1085-1092 syn Břetislava I.
15 18 Konrád Brněnský I.   cca 1035 1092 1092 syn Břetislava I.
16 19 Břetislav II.   cca 1060 1100 1092-1100 syn Vratislava I. /II.
17 20, 23, 25 Bořivoj II.   cca 1064 1124 1100-1107, 1117-1120 syn Vratislava I. /II.
18 21 Svatopluk Olomoucký ano   neznámo 1109 1107-1109 vnuk Břetislava I.
19 22, 24, 26 Vladislav I.   1070 1125 1109-1117, 1120-1125 syn Vratislava I. /II.
20 27 Soběslav I.   cca 1090 1140 1125-1140 syn Vratislava I. /II.
21 28 Vladislav II. I. 1110 1174 1140-1158, 1158-1172 syn Vladislava I.
22 29, 31, 33 Bedřich ano   cca 1142 1189 1172-1173, 1178-1189 syn Vladislava I./II.
23 30 Soběslav II.   1128 1180 1173-1178 syn Soběslava I.
24 32, 34 Konrád Ota II.   1135 1191 1182-1191 pravnuk Konráda I.
25 35 Václav II.   1137 1192 1191-1192 syn Soběslava I.
26 36, 39 Přemysl Otakar I. I. cca 1155 1230 1192-1193, 1197-1230 syn Vladislava I./II.
27 37 (Jindřich) Břetislav III.   neznámo 1197 1193-1197 pražský biskup, vnuk Vladislava I.
28 38 Vladislav (Jindřich) III.   cca 1160 1222 1197 syn Vladislava I./II.
29 40 Václav   I. cca 1205 1253 1230-1253 syn Přemysla Otakara I.
30 41 Přemysl Otakar   II. cca 1233 1278 1253-1278 syn Václava I.
31 42 Václav   II. 1271 1305 1278, 1283-1305 syn Přemysla Otakara II.
32 43 Václav   III. 1289 1306 1305-1306 syn Václava II.
                 
pořadínedynastičtí
panovníci
český král   datumdoba vládydynastický vztah
osobyvlády*
33 44, 46 Jindřich Korutanský I. cca 1265 1335 1306, 1307-1310 zeť Václava II.
34 45 Rudolf Habsburský I. 1281 1307 1306-1307 nevlastní otec Václava III.
                 
pořadíLucemburkovéčeský
král
římský
císař
datumdoba vládydynastický vztah
osobyvlády*
35 47 Jan I.   1296 1346 1310-1346 zeť Václava II.
36 48 Karel I. IV. 1316 1378 1346-1378 vnuk Václava II.
37 49 Václav IV. řím. král 1361 1419 1378-1419 syn Karla I./IV.
38 50 Zikmund I. ano 1368 1437 1419-1437 syn Karla I./IV.
                 
pořadíHabsburkovéčeský
král
římský
císař
datumdoba vládydynastický vztah
osobyvlády*
39 51 Albrecht I. II. řím. král 1397 1439 1437-1439 zeť Zikmunda
40 52 Ladislav Pohrobek I.   1440 1457 1440, 1453-1457 vnuk Zikmunda
41 53 Jiří z Poděbrad ano   1420 1471 1458-1471 nepříbuzný s vládnoucí dynastií
paralelně paralelně Matyáš Korvín ano   1443 1490 1469-1490 protikrál, nepříbuzný s vládnoucí dynastií
                 
pořadíJagelloncičeský
král
datumdoba vládydynastický vztah
osobyvlády*
42 54 Vladislav II. 1427 1492 1471-1516 pravnuk Zikmunda
43 55 Ludvík I. 1503 1547 1516-1526 syn Vladislava II.
                 
pořadíHabsburkovéčeský
král
římský
císař
datumdoba vládydynastický vztah
osobyvlády*  
44 56 Ferdinand I. I. 1503 1564 1526-1564 zeť Vladislava II.
45 57 Maxmilián ano II. 1527 1576 1564-1576 vnuk Vladislava II.
46 58 Rudolf II. II. 1552 1612 1576-1611 pravnuk Vladislava II.
47 59 Matyáš ano ano 1557 1619 1611-1619 pravnuk Vladislava II.
48 60 Ferdinand II. II. 1578 1637 1617-1637 pravnuk Vladislava II.
paralelně paralelně Fridrich Falcký         1619-1620 protikrál z rodu Wittelsbachů
49 61 Ferdinand III. III. 1608 1657 1637-1657 syn Ferdinanda II.
50 62 Ferdinand IV. IV. 1633 1654 1646-1654 syn Ferdinanda III.
51 63 Leopold I. I. 1640 1705 1657-1705 syn Ferdinanda III.
52 64 Josef I. I. 1678 1711 1705-1711 syn Leopolda I.
53 65 Karel II. VI. 1685 1740 1711-1740 syn Leopolda I.
54 66 Marie Terezie     1717 1780 1740-1780 dcera Karla II./VI.
paralelně paralelně Karel (III.)   1697 1745 1741-1742 protikrál z rodu Wittelsbachů
                 
pořadíHabsbursko-Lotrinštíčeský
král
římský
císař
datumdoba vládydynastický vztah
osobyvlády*
55 67 Josef II. II. 1741 1790 1780-1790 syn Marie Terezie
56 68 Leopold II. II. 1474 1792 1790-1792 syn Marie Terezie
57 69 František I. I. II. 1768 1835 1792-1835 syn Leopolda II.
                 
pořadí
osoby
pořadí
vlády
Habsbursko-Lotrinštíčeský
král
rakouský
císař
*doba vládypoznámka
57 69 František I. I. I. 1768 1835 1792-1835 syn Leopolda II.
58 70 Ferdinand V. V. I. 1793 1875 1835-1848 syn Františka II./I.
59 74 František Josef I. V. I. 1830 1916 1848-1916 vnuk Františka II./I.
60 72 bl. Karel III. I. 1887 1922 1916-1918 prapravnuk Františka II./I.
61   Otto     1912 2011   syn bl. Karla III./I.
62   Karel     1961     syn Otty
    Ferdinand Zvonimír     1997     syn Karla

Kulatý stůl

Druhá společná diskuze

Video záznam

Druhý Kulatý stůl byl ve znamení monarchie 21. století a poprvé proběhl s živým publikem v hledišti. Debata to byla vskutku zajímavá! Zazněly názory na českou šlechtu, cenu královské rodiny nebo pravomoce panovníka. Setkání se zúčastnilo pět odborníků.